Thursday, 9 October 2014

TIPS DAN PANDUAN UMUM 2

TIPS DAN PANDUAN UMUM 2
SOALAN PENGAJARAN :
Soalan pengajaran lebih kerap terdapat dalam kertas 2.
 Fokus jawapan : berkaitan dengan perkara yang pelajar telah pelajari / iktibar / cara
bertindak daripada isu yang berkaitan.
 Pelajar bebas membina jawapan sendiri tetapi mesti berkait dengan tema dan isu
yang terdapat dalam soalan.
 Jawapan perlu dimulakan dengan :
- Kita hendaklah….
- Umat Islam wajib….


CONTOH SOALAN :
Ayat ini menerangkan tentang tanggungjawab dan matlamat hidup mukmin.
Nyatakn DUA pengajaran yang dapat diambil daripada ayat di atas.

AYAT PENGAJARAN
ISI JAWAPAN
HURAIAN
Kita hendaklah
Melaksanakan tanggungjawab sebagai mukmin

x
Umat Islam hendaklah
Mempunyai matlamat hidup yang jelas

x

  Terangkan DUA pengajaran yang dapat diambil daripada hadis di atas.

AYAT PENGAJARAN
ISI JAWAPAN
HURAIAN
Kita hendaklah
Melaksanakan tanggungjawab sebagai mukmin
Agar umat Islam dipandang tinggi oleh umat yang lain
Umat Islam hendaklah
Mempunyai matlamat hidup yang jelas
agar mudah mencapai cita-cita.


Hadis ini menjelaskan tentang pengurusan masa. Nyatakan DUA pengajaran yang dapat diambil daripada hadis di atas.

AYAT PENGAJARAN
ISI JAWAPAN
HURAIAN
Kita mestilah
Bijak menggunakan masa yang diperuntukkan.
x
Umat Islam perlu
Mengambil peluang beramal ketika sihat.
x

Terangkan DUA pengajaran yang dapat diambil daripada hadis di atas.

AYAT PENGAJARAN
ISI JAWAPAN
HURAIAN
Kita mestilah
Bijak menggunakan masa yang diperuntukkan.
Dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah.
Umat Islam perlu
Mengambil peluang beramal ketika sihat.
Supaya dapat menjadi bekal untuk hidup di akhirat.No comments:

Post a Comment