Monday, 16 September 2013

Fokus Tajuk Penting SPM 2013 ( Tajuk Peruncingan Pendidikan Islam SPM Kertas 1 Bahagian Akidah )


SUB TOPIK
PENGUASAAN TAJUK

Pengertian iman
1.1. Pengertian pada bahasa
1.2. Pengertian pada istilah


Iman boleh bertambah dan
berkurang

2.1. Pandangan Ahli Sunnah Wal Jamaah
2.2. Peringkat-peringkat iman seorang muslim

Ciri-ciri orang yang bertambah
iman

3.1. Mempunyai ilmu
3.2. Banyak melakukan ibadah sunat
3.3. Melazimi berzikir

Kemanisan iman


 4.1. Pengertian kemanisan iman
4.2. Kemanisan iman mengikut hadisRasulullah S.A.W.


Ciri-ciri kemanisan iman
5.1. Cinta kepada Allah dan Rasul
5.2. Mengasihi sesama manusia
5.3. Benci kepada kekufuran

Kesan-kesan kemanisan iman
6.1. Kesan terhadap diri
6.2. Kesan terhadap masyarakat


Kufur
1.1. Pengertian kufur
1.2. Faktor menyebabkan kekufuran
1.3. Akibat kekufuran terhadap individu


Sihir
2.1. Pengertian sihir
2.2. Sebab berlaku sihir
2.3. Cara mengelakkan dari sihir


Nifak
3.1. Pengertian nifak
3.2. Cara mengelakkan diri dari nifak
3.3. Akibat nifak.


Prinsip akidah Ahli Sunnah
Waljamaah

1. Prinsip akidah Ahli Sunnah Waljamaah
2. Pandangan Ahli Sunnah Waljamaah terhadap beberapa isu.
2.1. Al-Quran bukan makhluk
2.2. Pelaku dosa besar
2.3. Qadak dan qadar.

Pengertian Syiah dan ajarannya
3.1. Pengertian Syiah
3.2. Ciri kesesatan Syiah Imamiah

Menipu dan berbohong
1.1. Pengertian menipu dan berbohong
1.2. Faktor menipu dan berbohong


Riba
2.1. Pengertian riba
2.2. Sebab larangan riba


Makan harta anak yatim
3.1. Pengertian makan harta anak yatim
3.2. Sebab larangan makan harta anak yatim


Lari dari medan perang
4.1. Pengertian lari dari medan perang
4.2. Akibat lari dari medan perang


Minum arak dan menagih dadah
5.1. Pengertian arak dan dadah
5.2. Akibat minum arak dan menagih dadah


Menuduh zina
6.1. Pengertian menuduh zina (qazaf )
6.2. Akibat qazaf


Membunuh diri

7.1. Pengertian membunuh diri
7.2. Faktor membunuh diri
7.3. Cara mengatasi perbuatan membunuh diri

Ajaran Qadiani
1.1. Pengasas ajaran Qadiani
1.2. Ciri-ciri kesesatan ajaran Qadiani


Ajaran Bahai
2.1. Pengasas ajaran Bahai
2.2. Ciri-ciri kesesatan ajaran Bahai


Ajaran Taslim
3.1. Pengasas ajaran Taslim
3.2 Ciri-ciri kesesatan ajaran Taslim

No comments:

Post a Comment