Monday, 16 September 2013

Fokus Tajuk Penting SPM 2013 ( Tajuk Peruncingan Pendidikan Islam SPM Kertas 1 Bahagian Adab )


SUB TOPIK
PENGUASAAN TAJUK

ADAB DENGAN PEMIMPIN

1 Konsep kepimpinan

1.1. Erti pemimpin
1.2. Erti ulil amri
1.3. Nama-nama pemimpin mengikut institusi.
1.4. Tanggungjawab pemimpin

2 Adab rakyat dan ahli terhadap
pemimpin

1.1.Tanggungjawab rakyat terhadappemimpin


3 Kesan tidak taat kepada pemimpin
1.1. Kesan buruk;
1.2. Kesan baik/faedah mentaati pemimpin


ADAB BERJIHAD1 Pengertian Jihad
1.1. Maksud jihad pada bahasa dan istilah
1.2. Contoh-contoh jihad


2 Kelebihan orang yang berjihad
Firman Allah Surah an Nsa’: 95


3 Peringkat-peringkat Jihad
Peringkat jihad

4 Adab-adab Berjihad
1.1. Adab- adab yang perlu diamalkan.


5 Cara-cara melahirkan semangat jihad

1.1. Faktor semangat jihad semakin pudar.
1.2. Cara memupuk semangat jihad.

ADAB BERMUSAFIR

1 Hukum bermusafir

1.1. Hukum bermusafir bergantung kepada tempat dan niat.


2 Adab bermusafir
.
.
1.1. Adab perlu dilakukan sebelum dan semasa bermusafir

3 Sebab perlu adab bermusafir

1.1. Sebab perlu mengamalkan adabadab semasa bermusafir

ADAB MENJAGA ORANG SAKIT


1 Tuntutan menjaga orang sakit

1.1. Hukum


2 Panduan dan adab menjaga orang sakit
1.1 Aspek rohani
1.2 Aspek emosi
1.3 Aspek fizikal


3 Hikmah beradab ketika
menjaga orang sakit

1.1 kebaikan kepada pesakit dan penjaga
1.2 Akibat tidak beradab


ADAB AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR
.

1 Kewajipan melaksanakan amar makruf
nahi mungkar
1.1. Hukum melaksanakan
1.2. Erti amar makruf nahi mungkar
1.3. Sifat pendakwah


2 Adab Amar Makruf Nahi Mungkar
1.1. Cara berhikmah
1.2. Mauizah hasanah
1.3. berbincang dengan cara yang baik


3 Cara amar makruf nahi mungkar

1.1 Contoh pelaksanaan amar makruf nahi mungkar oleh Rasulullah SAW

4 Hikmah amar makruf nahi mungkar
1.1 Kebaikan yang akan diperoleh agama, masyarakat dan Negara.


ADAB MEMBERI DAN MENERIMA SEDEKAH


1 Pengertian hadiah dan sedekah
1.1. Maksud hadiah dan sedekah

2 Galakan memberi hadiah dan sedekah
2.1 Hukum
2.2 Firman Allah surah al Baqarah ayat
245.

3 Adab memberi hadiah dan sedekah


1.1. Adab- adab yang perlu diamalkan

4 Jenis-jenis hadiah dan sedekah
Senyuman
Amar makruf nahi mungkar
Menyelesaikan masalah orang lain
Membuang perkara yangmenghalang di jalan
Wang atau harta
khidmat


5 Kesan sedekah
1.1 Pemberi
1.2 Penerima


ADAB BERNIAGA1 Pengertian berniaga
1.1. Dari segi bahasa
1.2. Dari segi istilah


2 Adab berniaga
1.1. Adab –adab yang perlu diamalkan semasa berjualbeli


3 Bentuk perniagaan yang dilarangdalam Islam


1.1 Riba
1.2 Monopoli
1.3 Penipuan
1.4 Barang haram

4 Perbezaan cara jual beli Islam denganADAB MENJAGA KEMUDAHAN AWAM1 Pengertian kemudahan awam2 Adab menjaga kemudahan awam


Adab –adab yang perlu diamalkan untuk menjaga kemudahan awam.

3 Kelebihan dan kepentingan menjaga
kemudahan awam

3.1 Individu
3.2 Masyarakat
3.3 Negara

4 Tingkah laku yang tidak beradab terhadap kemudahan awam


Contoh penyalahgunaan

5 Langkah-langkah mengatasi
kerosakan kemudahan awam.ADAB DENGAN RASULULLAH


1 Adab menghormati Rasulullah SAW
1.1 Garis panduan dan adab denganRasul


2 Tingkah laku tidak beradab dalam

2.1 Perkara yang menyakiti atau tidak mengingati Rasulullah SAW beradab dengan Rasulullah SAW


3 Kelebihan mencintai Rasulullah SAW

Kebaikan dan hikmah beradab

4 Perbezaan antara adab terhadapRasulullah SAW dengan adabterhadap orang lain.

Dari aspek
4.1 Cara bercakap
4.2 Sunnah
4.3 penghormatan


5 Kerugian orang tidak beradab

Sebab dianggap orang rugi

No comments:

Post a Comment