Monday, 16 September 2013

Fokus Tajuk Penting SPM 2013 ( Tajuk Peruncingan Pendidikan Islam SPM Kertas 2 )

SURAH AT-TAUBAH : 6   LAYANAN BAIK TERHADAP ORANG BUKAN ISLAM
FOKUS PERUNCINGAN
1. Maksud potongan ayat.
2. Perintah Allah SWT dalam ayat.
3. Sebab diperintahkan memberi perlindungan.
4. Kepentingan / Hikmah memberi perlindungan.
5. Bentuk-bentuk perlindungan / cara memberi perlindungan.
6. Cara-cara berdakwah.
7. Teknik dan strategi dakwah
8. Badan dan Pertubuhan Dakwah di Malaysia
9. Peranan Badan Dakwah di Malaysia
10. Sasaran Dakwah
11. Kesan Positif memberi perlindungan kepada orang bukan Islam.
12. Tingkahlaku tidak beradab terhadap orang bukan Islam.
13. Islam mengutamakan perdamaian dan melarang peperangan.
14. Pengajaran ayat.
SURAH AL-AN’AM : 6  MANUSIA PERLU BERSYUKUR
FOKUS PERUNCINGAN
1. Sebab umat terdahulu dibinasakan
2. Hikmah Allah SWT membinasakan umat terdahulu
3. Contoh nikmat yang dikurniakan Allah SWT kepada umat terdahulu
4. Cara menghargai nikmat Allah SWT
5. Akibat menyalahgunakan nikmat Allah SWT
SURAH AL-MUKMINUN : 8-11 CIRI-CIRI MUKMIN BERJAYA
FOKUS PERUNCINGAN
1. Ciri-ciri mukmin berjaya
2. Hikmah menunaikan amanah dan menepati janji
3. Cara memelihara solat
4. Akibat tidak memelihara solat
5. Pengajaran ayat


SURAH LUQMAN : 18-19 NASIHAT LUQMAN AL-HAKIM
1. Nasihat Luqman
2. Sebab dilarang bersifat sombong
3. Adab ketika bergaul (bercakap)
4. Tujuan disuruh berakhlak mulia semasa bergaul
5. Pengajaran ayat.
SURAH AN-NUR : 30-31 MENJAGA BATAS PERGAULAN
FOKUS PERUNCINGAN
1. Perintah Allah SWT dalam ayat selain menjaga kehormatan diri.
2. Sebab Allah SWT memerintahkan umat Islam menjaga kehormatan diri.
3. Akibat tidak menjaga batas pergaulan dalam kehidupan seharian.
4. Maksud aurat menurut Islam .
5. Cara berpakaian dalam Islam
SURAH AL-AN`AM : AYAT 50 Rasul Penyampai Wahyu
FOKUS PERUNCINGAN
1. Maksud kalimah
2. Perkara ghaib yang terkandung dalam ayat dan contohnya.
3. Sebab manusia perlu kepada wahyu dan para rasul
4. Perbezaan antara orang celik dengan orang buta
5. Pengajaran ayat .
SURAH AL-MUKMINUN : 3 CIRI-CIRI MUKMIN BERJAYA
FOKUS PERUNCINGAN
1. Maksud perkara sia-sia
2. Contoh perkara sia-sia
3. Faktor berlaku perkara sia-sia
4. Kesan/akibat melakukan perkara sia-sia /Sebab Allah SWT melarang perkara sia-sia
5. Cara untuk menjauhi perkara sia-sia
SURAH LUQMAN : 16 NASIHAT LUQMAN AL-HAKIM
1. Konsep pembalasan Allah SWT.
2. Konsep hukuman Allah SWT.
3. Sebab manusia dibalas segala amalan yang dilakukan di dunia.
4. Tujuan disuruh supaya sentiasa mengingati pembalasan Allah SWT.
5. Pengajaran ayat.
SURAH AL-TAUBAH : 128-129 RASUL PENYAMPAI WAHYU
FOKUS PERUNCINGAN
1. Sebab / HikmahNabi Muhammad SAW dipilih dalam kalangan manusia.
2. Contoh kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umatnya.
3. Cara mencontohi kasih sayang Rasulullah SAW.
4. Maksud tawakal.
5. Peranan tawakal dalam dakwah.
6. Pengajaran ayat.
SURAH NUR : 35 HIDAYAH ALLAH SWT
FOKUS PERUNCINGAN
1. Golongan yang mendapat hidayah.
2. Cara untuk mendapatkan hidayah.
3. Faktor yang menghalang seseorang daripada memperoleh hidayah Allah SWT.
4. Al-Quran sebagai mukjizat.
5. Pengajaran ayat.
HADIS ‘KEHIDUPAN DI DUNIA IBARAT SEORANG PERANTAU’
SUB TOPIK
1- Maksud kalimah
2- Pengertian Rasul
3- Maksud dunia ibarat perantau
4- Bekalan yang perlu untuk kehidupan di akhirat
5- Cara pengurusan masa yang efektif
6- Keburukan menangguhkan kerja atau sesuatu urusan
7- Kelebihan menyegerakan segala urusan kehidupan
8- Pengajaran hadis
FOKUS PERUNCINGAN
1- Maksud perantau
2- Pesanan Rasulullah SAW dalam hadis
3- Cara pengurusan masa yang efektif
4- Kelebihan menyegerakan segala urusan kehidupan
5- Keburukan menangguhkan kerja
6- Pengajaran hadis
HADIS ‘MAKANAN YANG BAIK’
SUB TOPIK
1- Ciri makanan dan minuman haram
2- Cara mengenalpasti barangan halal
3- Hubungan makanan dan minuman dengan ibadat
4- Rukhsah makan makanan haram
5- Pengajaran hadis
FOKUS PERUNCINGAN
1- Ciri pakaian yang diharuskan dalam Islam
2- Ciri pakaian yang dilarang
3- Hubungan pakaian dengan ibadat
4- Kelebihan memakai pakaian yang menutup aurat.
5- Pengajaran hadis
HADIS ‘PERPADUAN TERAS KEMAJUAN`
FOKUS PERUNCINGAN
1- Maksud kalimah
2- Larangan Allah dalam hadis
3- Kesan buruk mengingkari larangan tersebut
4- Langkah-langkah ke arah perpaduan
5- Pengajaran hadis
HADIS : ‘ ORANG BERIMAN KEKASIH ALLAH `
FOKUS PERUNCINGAN
1. Maksud wali Allah
2. Contoh amalan nawafil
3. Amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah
4. Kelebihan melakukan amalan nawafil berdasarkan hadis

5. Pengajaran hadis

No comments:

Post a Comment