Monday, 16 September 2013

Fokus Tajuk Penting SPM 2013 ( Tajuk Peruncingan Pendidikan Islam SPM Kertas 1 Bahagian Tamadun dan Tokoh )


SUB TOPIK
PENGUASAAN TAJUK

PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIAH


1 Bidang ilmu yang diterokai
1.1.Bidang Ilmu
1.2.Contoh ilmu berteraskan wahyu
1.3.Contoh ilmu berteraskan akal


2 Tokoh bidang ilmu
2.1.Tokoh ilmu berteraskan wahyu
2.2. Tokoh ilmu berteraskan akal

3 Faktor perkembangan ilmu pengetahuan
3.1. Unsur atau sebab yang menyumbang

4 Kesan kemajuan dan perkembangan Ilmu
4.1. Kesan kepada ekonomi
4.2. Kesan kepada maruah Islam
4.3. Kesan kepada bangsa Eropah


5 Iktibar yang boleh pelajar contohi dalam
penguasaan ilmu daripada cendikawan
Islam
5.1. Penguasaan pelbagai ilmu
5.2. Integrasi ilmu
5.3. Menuntut ilmu
5.4. Teknologi maklumat
5.5. Perpustakaan di rumah

PERKEMBANGAN KETENTERAAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIAH


1 Pembaharuan bidang ketenteraan
1.1. Keanggotaan tentera
1.2. Sistem pentadbiran
1.3. Gaji dan imbuhan


2 Struktur organisasi ketenteraan
2.1. Khalifah
2.2. Wazir
2.3. Diwan al-Jund


3 Tugas dan fungsi ketenteraan dalam
menjana keselamatan negara.

3.1. Tugas utama
3.2. Tugas bantuan


4 Faktor-faktor kejayaan tentera Islam
4.1. Unsur atau sebab yang
menyumbang


5 Kepentingan keselamatan dan kestabilan untuk pembangunan dan
kemajuan negara

5.1. Kebaikan negara aman
5.2. Keburukan negara tidak aman

KERAJAAN KHULAFA’ AL-RASYIDIN
( UNIT 2. SISTEM PENTADBIRAN KHULAFA’ AL-RASYIDIN )


1 Dasar pentadbiran Kerajaan Khulafa’ al-Rasyidin

1.1. Perlembagaan
1.2. Kedudukan khalifah
1.3. Kedudukan pemimpin
1.4. Kedudukan rakyat


2 Pembaharuan sistem pentadbiranKerajaan
Khulafa’ al-Rasyidin
2.1. Majlis Syura Khas
2.2. Pentadbiran wilayah
2.3. Penubuhan Jabatan “Al-Diwan”


3 Cara pelantikanKhalifah Kerajaan Khulafa’
al-Rasyidin

3.1. Proses pelantikan

4 Cara pelantikan pegawai kerajaan pada
zaman Khulafa’ al-Rasyidin
4.1. Kecekapan dan kewibawaan
4.2. Surat pelantikan & bidang tugas
4.3. Pengisytiharan harta


5 Kebaikan cara pelantikan khalifah dan
pegawai kerajaan Khulafa’ al-Rasyidin


5.1. Kesan positif pelantikan

KERAJAAN BANI UMAIYAH
( UNIT 2. PENDIDIKAN KERAJAAN BANI UMAIYAH )


1 Bidang-bidang ilmu zaman Umaiyah
1.1. Naqli
1.2. Aqli

2 Tokoh Ilmuan
2.2. Hadis, Perundangan, al-Quran,
Nahu
3.3. Masjid, sekolah dan perpustakaan

3 Peranan Institusi pendidikan


3.1. Kuttab
3.2. Istana-istana khalifah

4 Kesan perkembangan pendidikan zaman
Umaiyah
4.1. Tamadun Eropah


KEGEMILANGAN DAN KEJATUHAN KERAJAAN ABBA SIAH


1 Faktor-faktor kegemilangan tamadun Islam
pada zaman Abbasiah
1.1. Politik
1.2. Dasar politik
1.3. Kedudukan Baghdad
1.4. Perpaduan
1.5. Penghayatan konsep kerja

2 Faktor-Faktor kemerosotan Tamadun Islam
pada zaman Abbasiah
2.1. Pemerintahan
2.2. Wilayah
2.3. Ekonomi
2.4. Fahaman keagamaan
2.5. Serangan luar


3 Peranan generasi sekarang dalam usaha
mengembalikan kecemerlangan Tamadun
Islam.

3.1. Keselamatan negara
3.2. Bidang ekonomi
3.3. Bidang ilmu
3.4. Perpaduan


SUB TOPIK
PENGUASAAN TAJUK

IBNU SINA BAPA PERUBATAN DUNIA

1 Biodata Ibnu Sina
1.1. Nama sebenar /gelaran
1.2. Lahir / tempat
1.3. Meninggal / umur / tempat
1.4. Latar belakang keluarga

2. Keperibadian Ibnu Sina
2.1. Tekun mempelajari ilmu
2.2. Taat beragama
2.3. Pintar
2.4. Berinovatif


3. Pendidikan Ibnu Sina
3.1. Umur mula mempelajari al-Qur’an
3.2. Umur mula menghafaz
3.3. Umur menguasai ilmu perubatan
3.4. Guru-guru Ibnu Sina dalam bidang:
3.4.1. Tasawuf/Feqah
3.4.2. Ilmu Hisab /Geogmetri
3.4.3. Falsafah
3.4.4. Sains /astronomi
3.5. Bidang-bidang ilmu dikuasai

4. Ketokohan Ibnu Sina
Dalam Bidang Perubatan
4.1. Merawat penguasa-penguasa
4.2. Karya yang dihasilkan
4.3. Pencapaian bidang perubatan
4.3.1. Penemuan penyakit baru/punca
4.3.2. Penemuan bidang farmasi
4.3.3. Membangunkan teknologi perubatan.
4.3.4. Universiti yang menjadikan karyanya sebagai rujukan.


5. Kesan Peninggalan
Ibnu Sina Dalam
Bidang Ilmu Perubatan


5.1. Kesan penyelidikan danpenulisan pada masa dahulu
5.2. Kesan penyelidikan danpenulisan pada masa kini

6. Sumbangan Ibnu Sina
Dalam Bidang Ilmu
Dan Pemikiran

6.1. Bilangan karya yang dihasilkan.
6.2. Bidang-bidang karyanya.
6.3. Penghargaan yang diterima

IMAM AS-SYAFIE r.a

1.1. Biodata
1.2. Pendidikan
1.3. Sumbangan


AS-SAYED JAMALUDDIN
AL-AFGHANI – Pejuang Islam yang Gigih

1.1.Biodata
1.2. Keperibadian
1.3. Pendidikan
1.4. Sumbangan
1.5 Idea Islah
1.6 Keperluan Islah


IMAM MALIK r.a

1.1.Riwayat hidup
- Nama sebenar
- Lahir : tarikh / tempat
- Meninggal : tarikh / tempat
1.2. Pendidikan
- Pendidikan asas
- Guru
1.3. Penghormatan kepada hadis
- Penghormatan terhadap Rasulullah
- Cara penghormatan terhadap hadis
1.4. Sumbangan
- Karya
- Mazhab


IBNU KHALDUN - Tokoh
Sejarawan Ulung

1.1. Biodata
- Nama sebenar
- Lahir : tarikh / tempat
- Meninggal : tarikh / tempat
- Jawatan disandang
1.2. Keperibadian
- Tekun cari ilmu
- Berjiwa pemimpin
- Kreatif
1.3. Pendidikan
- Pendidikan asas
- Ilmu dipelajari
- Pendidikan tinggi
1.4. Sumbangan
1.5. Karya Agung
- Gelaran diperolehi
- Karya-karya

No comments:

Post a Comment