Monday, 29 September 2014

Tajuk Fokus Kertas 2 Pendidikan Islam SPM 2014

TAJUK  : MANUSIA PERLU BERSYUKUR  SURAH AL-AN’AM AYAT 6
Ayat  di atas menerangkan balasan Allah S.W.T. kepada golongan yang mengingkari perintahNya.)i(


Senaraikan kaum terdahulu yang dimaksudkan dalam ayat di atas (SPM2010).                                                                          [4 markah]


(ii)
Nyatakan bentuk-bentuk balasan Allah S.W.T. ke atas golongan tersebut  (SPM2010)                                                            [4 markah](iii)
Jelaskan dua sebab Allah S.W.T. membinasakan umat rasul-rasul terdahulu. (SPM2005)                                                         [4 markah](iv)
Apakah hukum mempersendakan ajaran Islam?                 [2 markah]
                                                                                                                                                                (v)
Jelaskan dua akibat orang yang mempersendakan agama Allah S.W.T.                                                                              [4 markah]


(vi)
Terangkan dua pengajaran yang dapat diambil daripada ayat di atas. (SPM2005,2008,2010)                                                          [4 markah]
(vii)
Jelaskan dua iktibar daripada pembalasan Allah S.W.T. ke atas mereka.                                                                                 
                                                                                                [4 markah]


(viii)
Terangkan kesan yang berlaku ke atas alam sekitar akibat kerakusan manusia.                                                                                   [4 markah]


(ix)
Huraikan dua  cara melaksanakan amar makruf nahi mungkar.                                                                                                  [4 markah


(x)
Senaraikan dua contoh nikmat yang telah Allah S.W.T kurniakan kepada mereka. (SPM2005,2008)                                                       [4 markah]


(xi)
Bagaimanakah anda menghargai nikmat yang Allah S.W.T kurniakan. (SPM2005,2008)                                                                       [4 markah]
                                                                                           
   TAJUK  :  LARANGAN MEMPERSENDA AGAMA  SURAH AL-AN’AM AYAT 70


Ayat di atas melarang perbuatan mempermain dan mempersendakan ajaran Islam.


(i)
Nyatakan dua golongan yang mempersendakan agama Islam/Namakan dua golongan yang mempermainkan Islam pada zaman rasulullah SAW (SPM2007)                                    [2 markah](i)
Senaraikan dua perbuatan mempersendakan agama Berdasarkan ayat di atas, /Nyatakan perbuatan yang dilarang oleh Islam berserta contoh. (SPM2004,2007,2011)                                             [4 markah]


(iii)
Terangkan dua langkah menghindari perbuatan mempersendakan agama. (SPM2007,2011)                                                       [4 markah]


(iv)
Jelaskan tiga kesan buruk mempersendakan agama./ Perbuatan mempersendakan agama mendatangkan kesan buruk kepada pelajar. Jelaskan dua kesan tersebut                                                 [ 6 markah]


(v)
Nyatakan dua ciri hiburan yang melalaikan .                         [2 markah]


(vi)
Terangkan usaha yang perlu anda lakukan sekiranya rakan anda suka melakukan perbuatan di atas. (SPM2004,)                           [4 markah] 


(vii)
Jelaskan ciri-ciri orang yang mempersendakan agama.          [4 markah


(viii)
Apakah kewajipan seorang muslim untuk memelihara agama.
                                                                                                 [4 markah


(ix)
Terangkan  dua  pengajaran ayat di atas.                                    [4 markah


(ix)
Nyatakan balasan perbuatan mempermainkan agama seperti yang terdapat dalam ayat di atas,  /  Jelaskan balasan terhadap golongan yang mempersendakan agama    (SPM2007,2011)                            [2 markah]
TAJUK  AQIDAH TERAS KEHIDUPAN  SURAH AL-AN’AM AYAT 161 - 165Ayat di atas sunat dibaca pada setiap kali solat sebagai menyerahkan segala urusan kepada Allah S.W.T.


(i)
Jelaskan  matlamat seorang muslim beribadah kepada Allah S.W.T
                                                                                     [4 markah]


(ii)
Jelaskan dua  tanggungjawab utama seorang mukmin  SPM2004, 2007, 2012                                                                                [4 markah]


(iii)

Nyatakan tiga peranan ikrar bagi melahirkan umat Islam yang cemerlang.                                                                    [6 markah


(iv)
Apakah maksud syirik ?                                                       [2 markah


(v)
Nyatakan bahagian syirik beserta contoh.                                [4 markah
(vi)
Jelaskan dua implikasi ke atas masyarakat yang mengamalkan perbuatan tersebut.                                                           [4 markah


(vii)
Terangkan maksud istilah berikut:
  - Hidayah
  - Musyrikin                                                                       [4 markah]


(viii)
Jelaskan tiga bukti  yang menunjukkan agama Islam adalah agama yang lurus.   /Nyatakan tiga hujah untuk membuktikan Islam agama yang unggul                                                                              [6 markah


(ix)
Jelaskan maksud ungkapan Islam agama yang lurus      [2 markah](x)

:ÞºuŽÅÀ 5OŠÉ)tGó¡B
Nyatakan maksud                                       (jalan yang lurus) dalam ayat di atas SPM200


(xi)
Jelaskan hikmah berada pada jalan yang lurus SPM2009        (2 markah


(xii)
Jelaskan dua usaha anda untuk mewujudkan penghayatan Islam dalam kehidupan SPM2009                                                          ( 4 markah     


(xiii)
Jelaskan maksud ungkapan Manusia bertanggungjawab terhadap semua perbuatannya” Ayat bergarisa di atas bermaksud “setiap manusia tidak boleh menanggung dosa orang lain”..  Apakah yang anda faham tentang maksud ayat tersebut? SPM2007        [2 markah]


(xiv)
Terangkan dua pengajaran yang boleh diambil daripada ayat di atas SPM2012                                                                           [4 markah]


(ixv)
Terangkan dua hikmah Allah SWT menguji manusia dengan penderitaan SPM2004  / Nyatakan hikmah Allah menjadikan manusia berbeza taraf dan kedudukan SPM2007 / Kedudukan darjat manuisa yang diberi oleh Allah adalah satu ujian yang mempunyai tujuan tertentu.Jelaskan tujuan tersebut  SPM2012                         (4 markah