Sunday, 28 September 2014

Tajuk-tajuk Fokus Pendidikan Islam SPM 2014 ( Buat Pelajar SMK Saujana Indah SPM 2014

Siri 4 ( Bahagian B Kertas 1 )

Bahagian Akhlak/ Adab

3
(a)
(i)
Manusia dijadikan oleh Allah SWT sebaik-baik kejadian
dilengkapi dengan akal fikiran
Nyatakan kepentingan berfikir dalam Islam


(ii)
Jelaskan dua garis panduan dan adab berfikir dalam Islam


(iii)
Terangkan dua faedah berfikir yang patut diamalkan dalam
kehidupan anda sebagai pelajar Islam.


(b)
(i)
Sunat menunaikan solat sunat musafir dan berdoa sebelum memulakan perjalanan khususnya menaiki kenderaan.
Nyatakan dua perkara lain yang disunatkan dalam bermusafir


(ii)
Jelaskan dua amalan yang dilarang ketika bermusafir


(iii)
Terangkan dua sebab perlunya beradab ketika bermusafirNabi SAW bersabda: “Demi Allah sesungguhnya kami tidak akan memberikan tugas kepimpinan kepada orang yang memintanya dan orang yang tamak dengannya.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).
(c)
(i)
Jelaskan dua adab rakyat terhadap pemimpin.]


(ii)
Nyatakan dua kesan yang akan berlaku jika sekiranya rakyat tidak mentaati pemimpin.


(iii)
Selain daripada yang terdapat dalam hadis di atas, bincangkan sifat yang perlu ada pada seorang pemimpin menurut Islam


(iv)
Pemimpin ialah orang yang dipertanggungjawabkan memimpin sekumpulan manusia atau sesebuah organisasi.
Nyatakan dua tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat.(v)
Jelaskan dua adab rakyat terhadap pemimpin.(vi)
Terangkan dua kesan jika rakyat tidak mentaati pemimpin


(d)
(i)
Vandalisme yang sering berlaku di tandas sekolah
Nyatakan dua adab menjaga kemudahan awam supaya masalah ini tidak terjadi.(ii)
Situasi di atas tidak wajar dilakukan oleh murid
Berikan alasan anda


(iii)
Dalam usaha mengawal penggunaan kemudahan awam di sekolah terdapat pelbagai cara boleh laksanakan untuk meningkatkan rasa bertanggungjawab.
Bincangkan .(iv)
Kita wajib bersyukur kerana pemerintah telah menyediakan banyak kemudahan awam.
Nyatakan dua contoh penyalahgunaan kemudahan awam.(v)
Jelaskan dua sebab dilarang merosakkan kemudahan awam(vi)
Bagaimanakah cara yang boleh anda lakukan untuk membendung perkara tersebut.


(e)
(i)
Rasulullah menggalakan umatnya memberi hadiah kerana ia boleh mengeratkan ukhuwah Islamiah.
Nyatakan maksud memberi hadiah.(ii)
Jelaskan dua adab memberi hadiah


(iii)
Terangkan dua kelebihan memberi hadiah.

(f)
(i)
Rasulullah SAW adalah manusia pilihan yang paling mulia disisi Allah SWT.
Nyatakan dua adab terhadap Rasulullah SAW(ii)
Jelaskan dua tingkahlaku tidak beradab dengan Rasulullah SAW


(iii)
Terangkan kerugian orang yang tidak melakukan sunnah Rasulullah


(iv)
Nyatakan dua cara memuliakan Rasulullah SAW.


(v)
Terangkan dua kebaikan beradab dengan Rasulullah SAW.

(g
(i)
Jihad merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang muslim dengan menggunakan seluruh kemampuan untuk menegakkan Islam dan mendapat keredaan Allah
Jelaskan peringkat jihad melawan syaitan.(ii)
Jelaskan dua adab berjihad yang perlu diamalkan oleh orang yang berjihad di jalan Allah.


(iii)
Terangkan dua cara anda melahirkan semangat jihad dalam diri.

No comments:

Post a Comment