Wednesday, 1 October 2014

Tajuk Fokus Pendidikan Islam SPM 2014 Kertas 2 (Siri 4 )


TAJUK : KEMULIAAN AL-QURAN  SURAH AL-HASYR CAYAT 21-24

1

Firman Allah S.W.T:  

(b)
Al-Quran merupakan mukjizat teragong yang dikurniakan oleh Allah S.W.T. kepada Rasulullah s.a.w.


(i)
Apakah yang dimaksudkan dengan al-Quran?                                   [2 markah]


(ii)
Jelaskan dua kelebihan orang yang membaca dan menghayati al-Quran
                                                                                                            [4 markah]


(iii)
Jelaskan dua keistimewaan kitab Al-Quran.(SPM2007,2009,2012) [4 markah]


(iv)
Terangkan dua cara anda menghayati al-Quran dalam kehidupan seharian(SPM2009).                                                                         [4 markah ]


(v)
Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah S.W.T. kepada manusia.                                                                                             [4 markah]
Jelaskan  dua sebab Allah S.W.T. menurunkan kitab al-Quran.   (SPM2007)


(vi)
Ayat di atas menyatakan Allah S.W.T memiliki beberapa nama yang agong lagi suci. Senaraikan empat nama Allah S.W.T. yang terdapat dalam ayat di atas. (SPM2005, 2007)                                                                      [4 markah


(vii)
Jelaskan dua kelebihan bertasbih kepada Allah S.W.T.                    [4 markah]


(viii)
Terangkan dua cara makhluk selain manusia mentaati Allah S.W.T.[4 markah](ix)
Allah S.W.T. menyatakan  perbandingan antara manusia dengan bukit apabila diturunkan al-Quran. Apakah yang anda faham dengan perbandingan tersebut. (SPM2005)                                                                           [4 markah]


(x)
Mengapakan digambarkan gunung akan hancur apabila ditrunkan al-Quran kepadanya (SPM2009)                                                                     [4 markah]


(xi)
Potongan ayat diatas menjelaskan supaya manusia berfikir mengenai kehebatan al-Quran.Nyatakan dua tanda kehebatan al-Quran yang dinyatakan dalam ayat di atas (SPM2012)


(xii)
Terangkan dua pengajaran yang dapat diambil dari ayat di atas  (SPM2012)


No comments:

Post a Comment