Thursday, 9 October 2014

KATA KUNCI JAWAPAN PENDIDKAN ISLAM SPM Kertas 1 dan Kertas 2 Soalan Bebentuk Kemahiran Berfikir


KATA KUNCI JAWAPAN

CONTOH SOALAN
SOALAN YANG BERKAITAN DGN : PUNCA / FAKTOR / SEBAB / (ISU KEKURANGAN & KELEMAHAN)
Yang mendorong melakukan perkara buruk (negatif)
 1. Iman tidak mantap
 2. Kurang pendidikan agama
 3. Terpengaruh rakan sebaya
 4. Kurang kasih sayang ibu bapa
 5. Masyarakata tidak prihatin
 6. Pengaruh keduniaan/ kebendaan
 7. Terpengaruh hawa nafsu
 8. Terpengaruh dengan media massa
 9. Tidak melakukan perintah Allah
 10. Tidak membaca dan menghayati al-Quran
 11. Tidak mendengar nasihat alim ulamak
 12. makan makanan haram/ rasuah/ judi

ü  Terangkan DUA sebab pembakaran secara terbuka masih dilakukan .(SPM 2005 )

ü  Jelaskan DUA faktor yang boleh mengurangkan semangat jihad

ü  Huraikan DUA faktor dalaman yang mendorong ke arah kekufuran

ü  Jelaskan DUA faktor khurafat masih diamalkan oleh masyarakat Islam.

ü  Mengapa masih terdapat orang yang tidak menjaga kekemasan diri?

ü  Jelaskan DUA sebab masih terdapat umat Islam yang berhias diri tidak mengikut syariat?

ü  Terangkan DUA sebab yang menghalang seseorang itu daripada mendapat hidayah Allah.(SPM K2 2006)

No comments:

Post a Comment