Sunday, 26 October 2014

Tajuk Percubaan Kelantan / Kedah/ SBP/ Trengganu/ JUJ Pahang

     
BIL
TAJUK IBADAT

Unit 1: Kewajipan Haji dan Umrah ( rukun haji/ hikmah mengerjakan haji/ maksud upah haji/ sebab diharuskan upah haji/ hikmah upah haji
Unit 3: Wajib Haji dan Umrah ( masa bercukur/ kelebihan bercukur)/ larangan ihram / hikmah diadakan larangan/ kesan melakukan larangan
Aqiqah( waktu afdal/ syarat sah/ cara pembahagian daging aqiqah/ hikmah akikah kepada ibubapa/
Jual Beli dan Sewa ( maksud sewa/ hikmah sewa)
Hutang, Insuran dan Saham ( maksud hutang/beza hutang dgn riba dari aspek kesan dan cara bayaran/

Kaifiat Perkahwinan Dalam Islam ( ciri wanita dikahwini/ kesan mengabaikan ciri saranan nabi saw/langkah mewujudkan keluarga bahagian

Tanggungjawab Suami Isteri( tanggunggjawab ibu semasa hamil/ tanggungjawab ibubapa  baru lahir/ kesan tidak laksanakan tanggungjawab)

Masalah Dalam Rumahtangga dan Penyelesaiannya(perkara membawa nusyuz/ akibat nusyuz/ langkah mengatasi/ contoh perbuata nusyuz)/ proses fasakh/ hikmah fasakh/ kesan Fasakh)/  maksud lian/ sebab membawa kepada berlakunya lian/ kesan lian

Poligami/ syarat poligami/ sebab diharuskan poligami

Kemahiran Ibu Bapa/ cara laksana tanggungjawab terhadap anak baru lahir/ akibat tidak melaksanakantugasnya/

Anak Amanah Allah/ hikmah larangan membin / binti anak angkat kepada bapa angkat/sebab ibu hilang hak hadanah

No comments:

Post a Comment