Wednesday, 1 October 2014

Tajuk Fokus Pendidikan Islam SPM 2014 Kertas 2 ( Siri 2)

TAJUK :  NASIHAT LUQMAN AL-HAKIM   SURAH LUQMAN AYAT 12-19

(a)
Terangkan maksud potongan ayat berikut:   


(i)
Ayat di atas menerangkan nasihat Luqman al- Hakim  kepada anaknya.
Nyatakan  nasihat-nasihat tersebut.                                              [4 markah]


(ii)
Jelaskan dua usaha  yang perlu dilakukan untuk menghindari perbuatan syirik.(2004,2011)                                                                          [4 marka


(iii)
Apakah hukum mentaati ibubapa.                                                   [2 markah]


(iv)
Nyatakan dua cara berbakti kepada ibubapa.                                [4 markah]
taat / patuh kepada ibu bapa selagi tidak bertentangan  dengan syarak


(v)
Nyatakan dua punca anak-anak menderhaka kepada ibubapa.    [4 markah]


(vi)
Nyatakan dua kewajipan yang disebut dalam potongan ayat al-Quran
di atas  SPM2010                                                                          [2 markah ]


(vii)
Jelaskan dua sebab Allah SWT memerintah anak-anak menunaikan kewajipan tersebut  SPM2010                                                       [4 markah]


(ix)
Terangkan dua hikmah  terhadap anak-anak yang menunaikan kewajipan tersebut SPM2010                                                                          [4 markah](x)
Apakah yang dimaksudkan dengan syirik .(SPM2004,)                  


(xi)
Senaraikan  empat contoh perbuatan syirik .(SPM2004,2011)      [4 markah]


(xii)
Terangkan tiga kesan  perbuatan syirik terhadap umat Islam (SPM20042011)
                                                                                                          [4 marka


(xiii)
Jelaskan usaha menangani gejala syirik dalam masyarakat hari ini           
                                                                                                       (SPM2011)


(xiii)
Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas untuk dijadikan panduan terhadap umat Islam                                                                      (SPM2011)


(i)
Jelaskan bukti yang menunjukkan keadailan tersebut.


(ii)
Jelaskan apakah tujuan Allah memberikan balasan kepada setiap perbuatan manusia
-           
2

Firman Allah S.W.T:  Ayat 17

(b)
Ayat di atas menjelaskan perintah melaksanakan amar makruf nahi mungkar.


(i)
Apakah maksud amar makruf nahi mungkar.                                 [2 markah]


(ii)
Nyatakan dua contoh amar makruf nahi mungkar.                         [4 markah]


(iii)
Jelaskan tiga kesan melaksanakan amar makruf nahi mungkar kepada masyarakat.                                                                                     [6 markah](iv)
Nyatakan contoh amar makruf nahi mungkar yang boleh anda laksanakan di sekolah                                                                                       (SPM2005)(v)
Huraikan dua akibat terhadap masyarakat sekiranya amar makruf nahi mungkar tidak dilaksanakan                                                            (SPM205)                                                                                                                                                                  


(vi)
Solat yang dilakukan dengan sempurna dapat mencegah daripada kemungkaran.
Huraikan tiga hujah bagi menyokong pernyataan di atas.              [6 markah]
-           


(vii)
Ayat di atas menerangkan tentang nasihat Lukman kepada anaknya
Jelaskan nasihat selain “ amar makruf  nahi mungkar”(SPM2005) /
Antara nasihat Lukman al-Hakim kepada anaknya dalam ayat di atas ialah bersabar ketika ditimpa musibah.Berdasarkan ayat nyatakan dua nasihat Lukman al-hakim yang lain (SPM2009)/Antara nasihat Lukman al-Hakim kepada anaknya dalam ayat di atas ialah bersabar ketika ditimpa musibah Nyatakan dua nasihat beliau selain bersabar terhadap bala bencana yang menimpa (SPM2012)(viii)
Ayat di atas memerintahkan supaya kita bersabar.
Nyatakan tiga kelebihan bersabar./Terangkan dua kebaikan mengamalkan sifat sabar     (SPM2009)                                                                [6 markah]


(ix)
Jelaskan dua cara mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan seharian(2009)(x)
Jelaskan dua contoh bersabar terhadap bala bencana yang menimpa(2012)


(xii)
Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas (SPM2012)

3

Firman Allah S.W.T:  ayat 18

(b)
Ayat di atas menjelaskan larangan bersifat sombong.(i)
Nyatakan tiga kerugian yang akan menimpa seorang yang bersifat sombong.
                                                                                                          [6 markah]


(ii)
Huraikan tiga kebaikan di dunia bagi seseorang yang menjauhi sifat    sombong.                                                                                          [6 markah]
4

Firman Allah S.W.T:  (Surah Luqman ayat 19)(b)

Ayat di atas menjelaskan kepentingan adab dalam pergaulan


(i)
Nyatakan dua adab ketika berbicara dan berjalan./ pergaulan       [4 markah]


(ii)
Nyatakan tiga tujuan mengingati balasan Allah S.W.T.                     [6 markah


(iii)
Terangkan dua pengajaran yang boleh diambil dari ayat di atas.   [4 markah]No comments:

Post a Comment