Wednesday, 1 October 2014

Tajuk Fokus Pendidikan Islam SPM 2014 Kertas 2 (Siri 3 )

TAJUK: NABI MUHAMMAD S.A.W. UTUSAN ALLAH S.W.T.SURAH AL-TAUBAH AYAT 128-129

1

Firman Allah S.W.T:  

(b)
Ayat di atas menjelaskan bahawa Rasulullah s.a.w. telah dipilih daripada kalangan manusia.


(i)
Nyatakan hukum beriman dengan rasul.                                  [2 markah ]


(ii)
Jelaskan dua hikmat rasul dipilih daripada kalangan manusia.    [4 markah ](iii)
Nyatakan dua sebab manusia memerlukan rasul walaupun telah dikurniakan akal fikiran.                                                                [4 markah ](iv)
Jelaskan dua cara anda menunjukkan kecintaan  kepada rasul.(2009)
                                                                                                     [4 markah ]


(v)
Terangkan dua faktor terdapat segelintir umat Islam mengingkari ajaran rasul.[4 markah ]


(vi)
Tawakal adalah sifat penting dalam kehidupan umat Islam.
Jelaskan maksud tawakal.    SPM2004                                        [2 markah ](vii)
Bagaimanakah sifat tawakal  dapat membantu kejayaan dakwah Islam.(2004,2009)                                                                            [2 markah ]


(viii)
Jelaskan  maksud dakwah .(2009)                                               [2 markah ]


(ix)
Jelaskan dua strategi yang boleh anda laksanakan untuk mendisiplinkan rakan anda yang kerap ponteng sekolah.                                    [4 markah ](x)
Nyatakan dua pengajaran yang dapat diambil dari ayat di atas.  [4 markah ]  
TAJUK  : HIDAYAH ALLAH S.W.T.  SURAH AL-NUR AYAT 35
1

Firman Allah S.W.T.

(b)
Ayat di atas menerangkan ciri-ciri orang yang menerima hidayah Allah S.W.T.


(i)
Jelaskan maksud hidayah


(ii)
Ayat di atas menjelaskan bahawa hidayah Allah diibaratkan seperti sebuah lampu. Berdasarkan ayat di atas, nyatakan maksud “hidayah seperti sebuah lampu”                                                                                              [2 markah]


(iii)
Nyatakan ciri-ciri  orang yang mendapat hidayah.                           [2 markah


(iv)


Berzikir ialah antara amalan yang dilakukan untuk mendapat hidayah Allah SWT.
Senaraikan dua contoh amalan berzikir.                                         2 markah](v)
Nyatakan dua amalan/ cara untuk mendapat hidayah Allah SWT selain daripada berzikir kepada Allah SWT (2007)                                   [4 markah ]


(vi)
Jelaskan dua perkara yang boleh menghalang seseorang daripada memperolehi hidayah Allah S.W.T. 2007 Jelaskan dua perkara yang menghalang seseorang itu daripada memperolehi  âqçR Allah SWT.2009
                                                                                                        [4 markah ]


(vii)
Islam mewajibkan umatnya menuntut ilmu merangkumi ilmu fardu ain dan fardu kifayah.Jelaskan perbezaan antara ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah beserta contoh.                                                                   [4 markah ]


(viii)
Nyatakan dua perbezaan orang berilmu yang  beramal dengan orang berilmu yang tidak beramal.                                                        [4markah ]

(c)
Ayat di atas menjelaskan tentang nur yang diberi oleh Allah kepada orang mukin untuk menerangi hati mereka(i)

Apakah maksud  âqçR   dalam ayat di atas?  (2009)                       [2 markah ]


(iii)
Terangkan dua pengajaran daripada potongan ayat al-Quran di atas .2009
                                                                                                    [ 4 markah]


TAJUK: PERIBADI MUKMIN SURAH AL-SAJADAH AYAT 15 - 16


1

Firman Allah S.W.T.


b.
Ayat di atas menerangkan sifat orang beriman, antaranya ialah sentiasa sujud dan melazimi qiamullail.


(i)
Nyatakan maksud sujud. / Jelaskan maksud yang tersirat daripadanya (SPM2006)                                                                                   [ 2 markah]


(ii)
Jelaskan dua  perbezaan antara sujud sahwi dengan sujud tilawah.     
                                                                                                     [ 4 markah]


(iii)
Qiamulail ialah bangun pada waktu malam untuk melakukan ibadat.
Nyatakan dua jenis ibadat semasa qiamulail                                (SPM2008) (iv)

Nyatakan  dua kebaikan melazimi ibadah                                  [ 4 markah]
(v)
Apakah maksud takbur?                                                            [ 2 markah ]


(vi)
Bilakah seseorang itu disunatkan melakukan amalan berikut : [4 markah]
-          sujud tilawah
-          sujud sahwi          


(vii)
Jelaskan  tiga ciri  mukmin yang terdapat dalam ayat di atas. (SPM2004,2006,2008,2010,)


Jelaskan dua ciri tersebut    (SPM2012)                                     [2 markah]


(viii)
Jelaskan dua cara berdoa seperti yang sarankan dalam ayat di atas  (2004)


(ix)
Terangkan perbezaan  antara orang yang beriman dengan tidak beriman.
                                                                                                     [4 markah]


(x)


Jelaskan dua kepentingan pembangunan maddiah dan insaniah berteraskan keimanan.                                                                [4 markah]


(xi)
Nyatakan dua ciri golongan munafik dan fasik.                      [4 markah]


(xii)
Apakah yang di maksudkan dengan infak.                            [2 markah]


(xiii)
Jelaskan dua kebaikan menginfakkan harta pada jalan Allah S.W.T. (SPM2004)                                                                            [4 markah]
-        


(xiv)
Apakah yang dimaksudkan tidak takbur (šcrçŽÉ9õ3tFó¡oŸw) dalam ayat di atas (SPM2008)(xv)
Nyatakan tiga pengajaran yang boleh diperolehi dari ayat di atas.(SPM2006,2010,)                                                                 [6 markah]


Jelaskan dua pengajaran daripada ayat di atas      ayat 16 .                    (SPM2012)

No comments:

Post a Comment