Thursday, 30 October 2014

Selamat Menduduki Peperiksaan SPM 2014 kepada semua Calon Pelajar SMK Saujana Indah

” Ya Allah,
Berikan lah ketenangan kepada semua pelajar yang menduduki peperiksaan SPM 2014 yang bermula 3 Nov 2014  sehingga selesai,
Ya Allah,
Berikan lah kekuatan kepada mereka dalam usaha menjawab soalan dengan baik dan menepati kehendak soalan.
Berikan lah KEJAYAAN yang CEMERLANG kepada mereka.
Semoga mereka sentiasa berada dikalangan orang-orang yang beriman kepada MU”
Amin

Sunday, 26 October 2014

Fokus/ Latih Tubi buat Pelajar SMK Saujana Indah SPM 2014

PENDIDIKAN ISLAM 2014 - KERTAS 2
1.       Surah al an’am – aqidah teras kejayaan
-          Maksud agama yang lurus/Ikrar seseorang muslim
-          Keunggulan islam/Kepentingan akidah
-          Kesan akidah dalam kehidupan/Pengajaran ayat

2.       Surah Al mukminun – batas – batas pergaulan
-          Cara menjaga batas pergaulan/Contoh-contoh perbuatan melanggar batas
-          Kesan melanggar batas/Hikmah menjauhi/Pengaaran ayat

3.       Surah an nur – hidayah Allah SWT
-          Maksud hidayah/Cara memperolehi hidayah/Kesan hidayah/ x dapat hidayah
-          Kepentingan hidayah/Pengajaran ayat

4.       Surah al an’am - Larangan mempersendakan agama
-          Maksud / contoh2 / kesan / cara mengatasi / pengajaran ayat

5.       Surah at Taubah - Nabi Muhammad utusan allah
-          Sebab rasul diutus di kalangan manusia / Contoh kasih sayang nabi
-          Cara kasih sayang kepada nabi/pengajaran ayat.
Hadis

-          Makanan yang baik
-          Perpaduan teras kemajuan
-          Hidup sebagai perantau

-          Orang beriman kekasih allah

Tajuk Percubaan Kelantan / Kedah/ SBP/ Trengganu/ JUJ Pahang

BIL
TAJUK TAMADUN
1
Kerajaan Khulafa Rashidin ( sumbangan abu bakar al-siddiq/ akibat membelakangi kepimpinan KAR)/ dua nama kulafa ar-Rasidin/
nama golongan Yang terdapat pada zaman KAR/ Jawatan yang diwujudkan selain Sahibul Katib/ jaawatan baru diwujudkan dalam pentadbiran KAR / cara perlantikan pegawai/
2
Kerajaan Bani Umaiah( jenis tentera zaman BU/ penambahabaikan yang dilakukan daam bidang ketenteraan/ langkah KBU memantapkan sector perdagangan/ hasil Negara KBU selain zakat/ fator kejayaan KBU/peranan generasi kini mengembalikan @ usaha  generasi kini   kembalikan tamadun silam/ sikap pemerintah zaman KBU/
3
Penyebaran Islam Pada Zaman Kerajaan Abbasiah ( dua kesan positif penyebaran islam/cara melahirkan semangat jihad/
4
Perkembangan Pendidikan Pada Zaman Kerajaan Abbasiah ( jenis ilmu yang bertersakan akal/faktor perkembangan ilmu pengetahuan
5
Perkembangan Ekonomi Pada Zaman Kerajaan Abbasiah ( sumber ekonomi KBA/ langkah mengiatkan perdagangan/ sumber kewangan
6
Kegemilangan dan Kejatuhan Kerajaan Abbasiah( faktor kejatuhan KAB/ pengajran dari kejatuhan tersebut @ kepentingan mempelajari faktor Kemorosotan tamadun Islam KBA/ faktor kelemahan/bangsa yang Mempengaruhi percaturan poltik kerajaan BA/ fatktor kegemilangan
7
Imam Abu Hanifah( ujian yang dihadapinya/ sumbangannya/ dua karya beliau/
8
Imam Malik( bukti beliau menghormati hadith nabi/ sumbangan beliau/
9
Imam Ahmad bin Hanbal( dua sifat peribadi beliau/cara mengithbatkan hokum/ sebab digelar al-Hakim/ sumbangan beliau/ riwayat hidup/ dua kegigihan yang boleh dicontohi
10
Imam Al-Ghazali( sebab beliau dikenali sebagai al-Ghazali/ dua pengajaran yang dicontohi dari peribadi beliau
11
Ibnu Khaldun Tokoh Sejarahwan Ulung( bukti ibnu khaldun menguasai pelbagai bidang/ contoh beliau tekun belajar/ riwayat hidupbeliau/ bidang ilmu yang beiau islahkan/ bukti ketokohan beliau sebagai sejarawan/
12
As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani Pejuang Islam Yang Gigih ( metod yang digunakan/ kesan idea islah beliau/ bentuk islah/ akhbar yang diasaskan
13
As-Syeikh Muhammad Abduh Tokoh Islah Agung( saranan dalam pembagunan rohanidan jasmani/ faktor beliau melakukan islah Dalam sistem pendidikan/ metod islah beliau/ kesan pejunagan islah beliauBIL
TAJUK    Adab
1
Aqal Cahaya Kehidupan ( kepentingan berfikir dalam islam/ garis panduandan adab berfikir/ faedahBerfikir yang diamalkan dalam kehidupan

2
Adab Amar Ma’aruf Nahi Mungkar( adab-adab amar makruf nahi mungkar/ kelebihan beradab/cara Melahirkan masyarakat amar makruf nahi mungkar/
3
Adab Menjaga Kemudahan Awam( contoh penyalahgunaan kemudahan awam/ sebab dilarang Mersoakkkan kemudahan awam/ cara mengatasi penyalahgunaan kemudahan awam/ adab menjaga Kemudahan awam/

4
Adab Kepada Rasulullah S.A.W( cara beradab/ hikmah beradab/ usaha untuk beradab/ cara Memuliakan Nabi / tingkahlaku tidak beradab/ kebaikan beradab dnegan nabi/ kerugian tidak Beradab dengan nabi
5
Adab Bermusafir ( perkara sunat ketika musafir/ amalan dilarang / sebab perlu beradab ketika musafir

6
Adab Dengan Pemimpin( tugas pemimpin kepada rakyat/adab rakyat kepada pemimpin/kesan Tidak Taati pemimpin/ sifat pemimpin yang dikehendaki oleh agama
7
Adab Berjihad( peringkat jihad/ adab berjihad dijalan allah/ cara melahirkan semangat jihad
8
Adab Memberi dan Menerima Hadiah serta Sedekah ( contoh sedekah/ adab/ cara melahirkan Masyarakat perihatin/ kelebihan / maksud hadiah/ adab memberi hadiah/kelebihan memberi hadiah


Tajuk Percubaan Kelantan / Kedah/ SBP/ Trengganu/ JUJ Pahang

     
BIL
TAJUK IBADAT

Unit 1: Kewajipan Haji dan Umrah ( rukun haji/ hikmah mengerjakan haji/ maksud upah haji/ sebab diharuskan upah haji/ hikmah upah haji
Unit 3: Wajib Haji dan Umrah ( masa bercukur/ kelebihan bercukur)/ larangan ihram / hikmah diadakan larangan/ kesan melakukan larangan
Aqiqah( waktu afdal/ syarat sah/ cara pembahagian daging aqiqah/ hikmah akikah kepada ibubapa/
Jual Beli dan Sewa ( maksud sewa/ hikmah sewa)
Hutang, Insuran dan Saham ( maksud hutang/beza hutang dgn riba dari aspek kesan dan cara bayaran/

Kaifiat Perkahwinan Dalam Islam ( ciri wanita dikahwini/ kesan mengabaikan ciri saranan nabi saw/langkah mewujudkan keluarga bahagian

Tanggungjawab Suami Isteri( tanggunggjawab ibu semasa hamil/ tanggungjawab ibubapa  baru lahir/ kesan tidak laksanakan tanggungjawab)

Masalah Dalam Rumahtangga dan Penyelesaiannya(perkara membawa nusyuz/ akibat nusyuz/ langkah mengatasi/ contoh perbuata nusyuz)/ proses fasakh/ hikmah fasakh/ kesan Fasakh)/  maksud lian/ sebab membawa kepada berlakunya lian/ kesan lian

Poligami/ syarat poligami/ sebab diharuskan poligami

Kemahiran Ibu Bapa/ cara laksana tanggungjawab terhadap anak baru lahir/ akibat tidak melaksanakantugasnya/

Anak Amanah Allah/ hikmah larangan membin / binti anak angkat kepada bapa angkat/sebab ibu hilang hak hadanah

Tajuk Percubaan Kelantan / Kedah/ SBP/ Trengganu/ JUJ Pahang

Untuk pelajar SMK Saujana Indah, panitia cuba ringkaskan solan percubaan tersebut, diharapkan pelajar dapat mengulangkaji tumpukan tajuka yang ustaz sertakan ini. selamat mengulangkaji . semoga kecemerlangan milik kita, insyaallah

Akidah: Pendidikan Islam Kertas 1 ( bahagian B )

AKIDAH :
1
Pengertian Iman ( maksud iman / ciri orang beriman)
2
Syirik  - contoh syirik/ akibat syirik/ cara menghindari syrik
3
Kufur  ( maksud kufur/ dua faktor berlakunya/ langkah mengatasinya)
4
Riddah   ( terjadi murtad melalui perkataan/ perbuatan/ kesan murtad/ usaha mengatasinya)
5
Khurafat  ( maksud khurafat/ akibat khurafat/ pendapat anda berkaitan amalan khurafat)
6
Sihir  ( maksud sihir/ akibat sihir)
7
Mencuri dan Merompak( hukuman kpd perompak/ cara mengatasi )
8
Mengumpat dan memfitnah ( maksud mengumpat/ sebab sesorang itu mengumpat/ akibat mengumpat)
9
TUNTUTAN TAUBAT. ( syarat taubat / akibat tidak bertaubat)
10
AJARAN SESAT (  maksud syiah/ kesan perbuatan ajaran syiah/ cara menjauhi syiah.)  ( maksud khawarij/ beza khawarij dgn Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam sumber hukum  syariat / akibat berpegangan dgn ajaran  Bercanggah dengan al-Quran)  ( contoh ajaran sesat/ ciri-ciri ajaran sesat/ langkah mengatasi ajaran sesat/ keburukan ajaran sesat  ( pengasasa ajaran bahai/ ciri-ciri kesesatan bahai/ langkah mengatasi ajaran sesat) /  ( naman kumpulan syiah/ dua pengangan syiah Imamiah berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah)/   ( syiah zaidiah berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah / cara mengatasinya/

Thursday, 9 October 2014

TIPS DAN PANDUAN UMUM 2

TIPS DAN PANDUAN UMUM 2
SOALAN PENGAJARAN :
Soalan pengajaran lebih kerap terdapat dalam kertas 2.
 Fokus jawapan : berkaitan dengan perkara yang pelajar telah pelajari / iktibar / cara
bertindak daripada isu yang berkaitan.
 Pelajar bebas membina jawapan sendiri tetapi mesti berkait dengan tema dan isu
yang terdapat dalam soalan.
 Jawapan perlu dimulakan dengan :
- Kita hendaklah….
- Umat Islam wajib….


CONTOH SOALAN :
Ayat ini menerangkan tentang tanggungjawab dan matlamat hidup mukmin.
Nyatakn DUA pengajaran yang dapat diambil daripada ayat di atas.

AYAT PENGAJARAN
ISI JAWAPAN
HURAIAN
Kita hendaklah
Melaksanakan tanggungjawab sebagai mukmin

x
Umat Islam hendaklah
Mempunyai matlamat hidup yang jelas

x

  Terangkan DUA pengajaran yang dapat diambil daripada hadis di atas.

AYAT PENGAJARAN
ISI JAWAPAN
HURAIAN
Kita hendaklah
Melaksanakan tanggungjawab sebagai mukmin
Agar umat Islam dipandang tinggi oleh umat yang lain
Umat Islam hendaklah
Mempunyai matlamat hidup yang jelas
agar mudah mencapai cita-cita.


Hadis ini menjelaskan tentang pengurusan masa. Nyatakan DUA pengajaran yang dapat diambil daripada hadis di atas.

AYAT PENGAJARAN
ISI JAWAPAN
HURAIAN
Kita mestilah
Bijak menggunakan masa yang diperuntukkan.
x
Umat Islam perlu
Mengambil peluang beramal ketika sihat.
x

Terangkan DUA pengajaran yang dapat diambil daripada hadis di atas.

AYAT PENGAJARAN
ISI JAWAPAN
HURAIAN
Kita mestilah
Bijak menggunakan masa yang diperuntukkan.
Dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah.
Umat Islam perlu
Mengambil peluang beramal ketika sihat.
Supaya dapat menjadi bekal untuk hidup di akhirat.TIPS DAN PANDUAN UMUM 1

TIPS DAN PANDUAN UMUM 1
KATA TUGAS SOALAN  :   KATA TUGAS : NYATAKAN /  SENARAIKAN / APAKAH
- Jawapan yang diberi tidak perlu huraian / contoh

2. KATA TUGAS : HURAIKAN / TERANGKAN / BINCANGKAN / BERI HUJAH / JELASKAN/ BAGAIMANA/ SEBAB DIPERINTAH/ SEBAB DIWAJIB / SEBAB DILARANG
- Jawapan memerlukan huraian, keterangan serta contoh yang sesuai

CONTOH SOALAN
1. Nyatakan DUA kesan buruk ajaran sesat kepada masyarakat.

Ulasan soalan :
 Kata tugas : Nyatakan (tidak perlu huraian)
 Kehendak soalan : kesan buruk
 Fokus : masyarakat

K.KUNCI
ISI JAWAPAN
HURAIAN
KEADAAN MASYARAKAT
Masyarakat hidup dalam keadaan kucar kacir

x
LAIN-LAIN
Umat Islam menjadi lemah
x

2. Terangkan DUA kesan buruk ajaran sesat masyarakat.
Ulasan soalan :
 Kata tugas : Terangkan (perlu huraian / contoh / keterangan)
 Kehendak soalan : kesan buruk
 Fokus : masyarakat

K.KUNCI
ISI JAWAPAN
HURAIAN
KEADAAN MASYARAKAT
Masyarakat hidup dalam keadaan kucar kacir
Kerana wujudnya pelbagai ajaran yang bertentangan dengan Islam
LAIN-LAIN
Umat Islam menjadi lemah

Kerana tidak berpegang dengan akidah yang berpandukan ajaran rasulullah

TIPS MEMBERI HURAIAN :
 Sambungkan jawapan anda dengan kata hubung ‘agar’, ‘kerana’, ‘dengan cara’, ‘demi’
dan sebagainya.
 Jangan memberi huraian dengan cara mengulang soalan. Contoh :
- Soalan : Terangkan dua faedah beradab terhadap guru.
- Jawapan salah : “Akan mendapat sanjungan masyarakat kerana beradab terhadap guru .KATA KUNCI JAWAPAN PENDIDKAN ISLAM SPM Siri 4

SIFAT PERIBADI TOKOH  :

Kemukakan semua sifat-sifat yang mulia
( mahmudah ) contohnya :

1)     Alim dan kuat beribadah.
2)     Warak, zuhud.dalaiduo inim h
3)     Seorang yang dinamis, berdikari dan dedikasi dalam mencapai kejayaan.
4)     Tabah, sabar, cekal dan semangat waja.
5)     Tekun dan bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas.
6)     Amanah, jujur dan bertanggungjawab.
7)     Baik hati, pemurah dan dermawan membantu golongan susah.
8)     Memiliki semangat jihad yang tinggi.
9)     Bertawakkal setelah berusaha
10)  Redha dengan ketentuan Allah
11)  Sabar dengan ujian Allah
12)  Qanaah berpada dengan apa yang ada
13)  Amanah dalam kehidupan
14)  Ikhlas meakukan sesuatu kerja
15)  rajin berusaha/ tidak putus asa
16)  Sentiasa mengingati Allah
17)  Menepati masa yangh telah ditetapkan
18)  Menjaga disiplin
19)  Sentiasa berhati-hatidalam perbuatan
20)  Takut melakukan maksiat

ü  Khalifah Umar Al-Khattab terkenal dengan gelaran Al-Farouk. Bagaimanakah anda mencontohi sifat tersebut dalam kehidupan sebagai seorang pelajar?

ü  Huraikan DUA pengajaran yang dapat dicontohi daripada kegigihan imam Syafie menuntut ilmu

ü  Terangkan pengajaran yang boleh anda contohi daripada keperibadian Imam al-Ghazali (SPM 2007)