Thursday, 9 October 2014

KATA KUNCI JAWAPAN PENDIDKAN ISLAM SPM ( siri 2)

SOALAN YANG BERKAITAN DGN : CARA MENGATASI / CARA MENGELAK / CARA PENYELESAIAN / CARA MENJAUHI / USAHA / PERANAN / LANGKAH ATASI (ISU TINDAKAN / PERBUATAN)
 1. Tingkatkan iman
 2. Menguatkuasakan undang-undang/ mengetatkan undang-undang
 3. Mengenakan hukuman berat/ qisas/ hudud
 4. Mengadakan kempen/ ceramag/ seminar berkaiatan dengannya.
 5. Membaca dan menghayati al-Quran
 6. Melaksanakan segala perintah Allah.
 7. Menjauhi segala larangan Allah.
 8. Masyarakat prihatin/ memberi teguran/ melapor pihak bertanggungjawab
 9. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan
 10. Mematuhi arahan pemimpin negara
 11. Menegakkan keadilan Allah.
 12. Menghapuskan/ menutup tempat maksiat
 13. Mendengar nasihat alim ulamak
 14. Ibubapa berperanan mendidik anak-anak
 15. Mengawal media massa
 16. Mangawal hiburan dari keterluan
 17. Membentuk pembimbing rakan sebaya


ü  Apakah peranan ibu bapa dalam menangani masalah perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang?(SPM 2005)

ü  Apakah tindakan umat Islam masa kini untuk mengembalikan kegemilangan lampau?(SPM 2005)
ü  Bagaimana kita boleh menajamkan akal fikiran agar kita dapat berfikir dengan matang?(SPM 2005)

ü  Bagaimanakah anda dapat memupuk semangat jihad dalam diri?

ü  Terangkan DUA cara mencegah remaja daripada merosakkan kemudahan awam.
(SPM 2004)

ü  Apakah usaha yang perlu dilakukan sekiranya rakan anda suka melakukan perbuatan mempersendakan agama? (SPM 2004)

ü  Cadangkan DUA usaha untuk membendung perbuatan Qazaf berleluasa dalam masyarakat.

CARA MENGATASI/ APLIKASI/ CARA/
Yang meminta jawapan yang berbentuk perlakuan
 1. Melaksanakan ibadat wajib
 2. Membaca dan menghayati al-Quran
 3. Berzikir setiap masa
 4. Berdoa kepada Allah SWT
 5. Menghadiri majlis ilmu keagamaan/ akedemik


No comments:

Post a Comment