Sunday, 28 September 2014

Tajuk-tajuk Fokus Pendidikan Islam SPM 2014 ( Buat Pelajar SMK Saujana Indah SPM 2014

 Siri 5 ( Bahagian B Kertas 1 )  Bahagian Tamadun Islam dan Tokoh

4
(a)
(i)
Khalifah Abu Bakar as-Siddik merupakan khalifah pertama
dipilih sebagai Khulafa’ al-Rasyidin
Nyatakan sumbangan Abu Bakar as-Siddik r,a dalam pentadbiran negara


(ii)
Nyatakan dua akibat membelakangkan kepimpinan khulafa’  ar-Rasidin

(b)
(i)
Kejatuhan pemerintahan kerajaan Bani Abbasiah telah berakhir disebabkan beberapa faktor.
Jelaskan faktor yang membawa kejatuhan pemerintahan kerajaan Bani Abbasiah.


(ii)
Terangkan pengajaran yang dapat diambil daripada kejatuhan tersebut


(c)
(i)
Senaraikan dua nama Khulafa ar-Rasyidin


(ii)
Masyarakat Islam pada zaman Khulafa ar-Rasyidin terdiri daripada pelbagai masyarakat antaranya yang memeluk Islam pada zaman Rasulullah.
Nyatakan golongan lain yang terdapat pada masa itu.


(iii)
Pada zaman Khulafa ar-Rasyidin beberapa jawatan baru diwujudkan bagi memastikan negara berada di dalam keadaan mantap antaranya ialah setiausaha (Sahibul Katib) .
Nyatakan dua lagi jawatan yang lain.

(d)
(i)
Nyatakan dua kesan positif penyebaran Islam pada zaman kerajaan Bani AbbasiahSemangat jihad yang tinggi pada zaman kerajaan Bani Abbasiah menjadikan zaman tersebut sebagai zaman keemasan Islam


(ii)
Bagaimanakah semangat jihad dapat ditanamkan dalam diri pelajar untuk berjaya dalam kehidupan sebagaimana yang berlaku pada kerajaan Bani Abbasiah


(e)
(i)
Kerajaan Bani Umaiyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufian sangat mengambil berat tentang pertahanan negara.
Nyatakan jenis-jenis tentera yang terdapat pada Zaman Kerajan Bani Umaiyah.


(ii)
Jelaskan penambahbaikan yang telah dilakukan dalam bidang ketenteraan pada Zaman Kerajaan Bani Umaiyah.

(f)
(i)
Kharaj, ghanimah dan fai merupakan sumber kewangan Kerajaan Abbasiyah
Nyatakan dua sumber kewangan yang lain.


(ii)
Jelaskan langkah positif yang diambil untuk menggiatkan aktiviti perdagangan.

(g)
(i)
Kekuatan ekonomi pada zaman bani Umaiyah banyak bergantung kepada pertanian dan perdagangan.
Jelaskan dua usaha yang dilakukan oleh kerajaan bani Umaiyah bagi memantapkan sektor perdagangan pada masa itu.(ii)
Nyatakan dua hasil negara pada zaman kerajaan bani Umaiyah selain zakat.

(h)
(i)
Kerajaan Abbasiyah merosot semasa pemerintahan al-Wasiq Billah bin al-Muktasim.
Jelaskan faktor kelemahan pemerintahan kerajaan Abbasiyah pada masa tersebut.


(ii)
Nyatakan dua bangsa yang mempengaruhi percaturan politik kerajaan Abbasiyah pada masa tersebut.

(i)
(i)
Kerajaan Bani Umaiyah berjaya menjadi kuasa besar yang dapat memartabatkan agama Islam di dunia ketika itu.
Nyatakan dua faktor kejayaan kerajaan Bani Umaiyah.


(ii)
Jelaskan dua peranan generasi kini untuk mengembalikan kegemilangan zaman tersebut

(j)
(i)
Kerajaan Abassiyah menseimbangkan ilmu yang berteraskan wahyu dan ilmu yang berteraskan akal.
Nyatakan dua ilmu berteraskan akal yang terdapat pada zaman
tersebut .


(ii)
Jelaskan dua faktor utama perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman tersebut.


5
(a)
(i)
Ibnu Khaldun ialah tokoh pelbagai bidang.
Nyatakan dua bukti kebenaran pernyataan di atas /  


(ii)
Jelaskan dua contoh Ibnu Khaldun adalah seorang yang tekun
menuntut ilmu(iii)
Ibnu Khaldun meninggalkan sumbangan yang amat bernilai kepada tamadun manusia.
Nyatakan riwayat hidup Ibnu Khaldun


(iv)
Jelaskan dua bukti yang menunjukkan Ibnu Khaldun adalah tokoh dalam pelbagai bidang.

(b)
(i)
Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah seorang yang bertaqwa dan banyak memberi sumbangan terhadap perkembangan ilmu
Nyatakan dua keperibadian beliau dari sudut ketaqwaan.


(ii)
Terangkan dua cara Imam Ahmad bin Hanbal mengithbatkan hukum.


(iii)
Imam Ahmad bin Hanbal merupakan tokoh yang teliti dan bersungguh-sungguh dalam menyelidik hadis serta melindunginya dari pemalsuan
Mengapa beliau digelar “Al-Hakim”?(iv)
Jelaskan dua sumbangan beliau.

(c)
(i)
Syeikh Muhammad Abduh banyak memberikan saranan ke arah pembangunan rohani dan jasmani umat Islam
Nyatakan dua saranan beliau.


(ii)
Jelaskan faktor beliau melakukan pengislahan dalam sistem pendidikan

(d)
(i)
Imam Abu Hanifah terkenal dengan ujian yang dihadapi ketika menyampaikan dakwahnya.
Nyatakan dua daripada ujian tersebut.


(ii)
Terangkan dua sumbangan beliau terhadap masyarakat Islam hingga ke hari ini.(iii)
Imam Abu Hanifah adalah salah seorang tokoh ilmuan terkenal
Nyatakan dua karya peninggalan beliau.


(iv)
Jelaskan dua ujian yang dilalui oleh beliau dalam mempertahankan pegangannya.

(e)
(i)
Sheikh Jamaluddin al-Afghani ialah penggerak kepada perjuangan menentang penjajah.
Nyatakan method yang digunakan oleh beliau dalam usaha menaikkan semangat umat Islam untuk menentang penjajah


(ii)
Jelaskan kesan idea Islah yang dibawa oleh Sheikh Jamaluddin al-Afghani.


(iii)
As-Sayyid Jamaluddin al-Afghani merupakan pelopor kepada idea islah.
Jelaskan bentuk islah yang dibawa oleh As-Sayyid Jamaluddin


(iv)
Nyatakan akhbar yang pernah diasaskan oleh beliau


(f)
(i)
Imam Malik rhm adalah seorang yang sangat menghormati hadith-hadith Rasulullah SAW.
Nyatakan dua bukti beliau sangat menghormati hadith Rasulullah.


(ii)
Jelaskan sumbangan Imam Malik.

No comments:

Post a Comment