Wednesday, 18 September 2013

Contoh Jawapan Modul Pendidikan Islam PMR 2013

MODUL 3 PENDIDIKAN ISLAM PMR
TAHUN 2013

No. Soalan
Contoh Jawapan
Markah
1
(a)
(i)
Maksud kalimah bergaris :
-  agama / Islam
-  dia beriman / beriman

2 isi x 1m = 2m


(ii)
Maksud Taghut
-  Syaitan, berhala dan apa-apa sahaja kepercayaan dan  amalan yang menyesatkan.
1isi x 2m = 2m


(iii)
Dua contoh amalan taghut:

- Menyembah berhala
- Menentang dan mempersendakan okum Allah
- Menyekutukan Allah dengan sesuatu
- Zalim kepada manusia atau makhluk Allah
- Melakukan perbuatan memuja syaitan
- Melakukan perbuatan khurafat
- Melakukan maksiat dan perkara-perkara yang dimurkai    Allah

2 isi x 2m = 4m(iv)
Peranan pelajar dalam menghadapi taghut :

- Melengkapkan diri dengan ilmu agama
- Tolong-menolong dalam mencegah kemungkaran
- Berpegang teguh kepada ajaran Islam
- Memelihara perpaduan umat Islam
- Menegur perbuatan maksiat yang dilakukan oleh rakan-    rakan 
- Memelihara akhlak
- Sentiasa menunjukkan contoh teladan yang baik
- Menjaga hubungan baik dengan orang lain.
-           
1 isi x 2m = 2m


(b)
(i)
Potongan hadis yang membawa maksud “ aku tinggalkan kepada kamu dua perkara ”
تركت فيكم امرين

1 isi x2m = 2m


(ii)
Sebab wajib berpegang teguh kepada al-Quran dan hadis :
-  Kedua-duanya merupakan sumber utama dalam menentukan
  hukum.
-  Kita akan selamat di dunia dan akhirat
-  Supaya iman kukuh / tetap
-  Mengelakkan kita daripada hilang pedoman
-  Supaya tidak terdedah kepada perkara-perkara negatif
1 isi x 2m = 2m


(iii)
Usaha yang perlu dilakukan untuk memahami al-Quran dan hadis :

- Berusaha membaca kedua-duanya agar betul bacaan.
- Mengkaji ilmu yang berkaitan dengan al-Quran dan hadis.
- Memahami tafsir dan huraiannya.
- Mempelajarinya daripada guru/ulamak
1 isi x 2m = 2m

(c)

مغحرمتي ايبو باف  د تونتوت
عملن ترسبوت ممبري كباءيقن
اوليه ايت هيندركنله ديري
انق يغ تيدق برادب
Catatan :
-        Perkataan yang dieja dengan betul sahaja akan diambil kira dalam pemberian markah.
-        Huruf cerai tidak diterima.
-        Ejaan mengikut Jawi DBP.


4 isi x 1m = 4m

Perkataan yang betul
1m
1-4
2m
5-8
3m
9-12
4m
13-16No. Soalan
Contoh Jawapan
Markah
2
(a)
(i)
Maksud petikan bergaris
-kemungkaran/mungkar
-orang yang fasik
2 isi x 1m = 2m


(ii)
-       Maksud dakwah ialah menyeru manusia beriman kepada Allah dengan melakukan segala suruhanNya serta meninggalkan laranganNya.

1 isi x 2m = 2m


(iii)
Dua cara berdakwah yang berkesan :

- Secara hikmah atau bijaksana dalam sebarang tindakan
- Secara pengajaran yang baik
- Perdebatan atau perbahasan yang berkesan
- Memberi keterangan dan hujah yang jelas
- Menjadi contoh teladan yang baik kepada orang lain.


2 isi x 2m =4m


(iv)
Peranan sebagai pendakwah di sekolah :

- Mengajak rakan-rakan melakukan perintah Allah dan meninggalkan  
  kemungkaran.
- Sentiasa berakhlak mulia
- Menyebarkan lmu/berkongsi ilmu dengan rakan-rakan
- Menunjukkan contoh teladan yang baik
- Sentiasa menasihati rakan-rakan yang sering melakukkan kesalahan
- Membimbing rakan menjadi  pelajar yang cemerlang.
1 isi x 2m = 2m

(b)
(i)
-          وَالْكَلَمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ
1 isi x 2m = 2m


(ii)
Dua  kesan beriman kepada tauhid terhadap kehidupan seharian pelajar.

-           Rajin melakukan solat fardhu/sunat.
-          Suka  bersedekah/baca al Qur’an/baca buku .
-          Menjauhi larangan Allah SWT.
-          Elak  bergaul orang yang rosak akhlak
-          Suka majlis  ilmu  agama.2 isi x 2m = 4m
(iii)
Cara mengamalkan amalan sedekah di sekolah :
- Menolong rakan dalam pelajaran
- Bercakap dengan sopan santun
- Menolong guru/rakan membawa barang-barang
- Memberi sumbangan / derma
-  Sentiasa senyum1 isi x 2m = 2m


(c)

اومت إسلام فرلوله بكرجاسام / اونتوق ملقساناكن دعوه دالم / فلباضاءي خارا سوفايا اوبجيكتيف / يغ دهارفكن دافت دخافاي

4 isi x 1m = 4m


Perkataan yang betul
1m
1-4
2m
5-8
3m
9-12
4m
13-16Catatan :
-        Perkataan yang dieja dengan betul sahaja akan diambil kira dalam pemberian markah.
-        Perkataan yang berulang dikira sekali sahaja (bergaris)
-        Huruf cerai tidak diterima.
-        Ejaan mengikut Jawi DBP.

3
(a)
(i)
Asas  akidah
      
X  iman  ,   Y – Ehsan     
2 isi x 2m = 4m


(ii)
Dua tujuan  mempelajari ilmu aqidah:

- Memantapkan keimanan  dan keyakinan dalam hati tentang kewujudan  Allah SWT.
- Dapat mengenal ajaran aqidah yang benar dan yang salah.
- Mempertahankan aqidah daripada dirosaki  ajaran yang menyeleweng.

2 isi x 2m = 4m


(iii)
Tindakan saya  terhadap rakan terlibat ‘balck metal’
-          Nasihat supaya bertaubat.
-          Lapor kepada pihak berwajib seperti  Majlis  /Jabatan Agama.
-          Memujuknya  berkawan  dengan  orang alim/baik akhlak dan  agamanya

1 isi x 2m = 2m

(b)
(i)
dua bahagian   tauhid

    - Tauhid rububiyah
   -  Tauhid Uluhiyah
  -   Tauhid Asma Walsifat

2 isi x 1m = 2m


(ii)
Dua  kesan beriman kepada tauhid terhadap kehidupan seharian pelajar.

-           Rajin melakukan solat fardhu/sunat.
-          Suka  bersedekah/baca al Qur’an/baca buku .
-          Menjauhi larangan Allah SWT.
-          Elak  bergaul orang yang rosak akhlak
-          Suka majlis  ilmu  agama.
2 isi x 2m = 4m

(c)
(i)
Dua keadaan manusia semasa melalui al Sirat. [2markah]
-    bergerak pantas seperti kilat.
-   bergerak seperti angin
-   bergerak  seperti kuda berlari.
-  berjalan kaki,merangkak,mengesot.

2 isi x 2m = 2m


(ii)
Dua perbezaan konsep al Mizan di akhirat dengan pertimbangan di dunia.
 
Al Mizan di akhirat
 Pertimbangan  di dunia
Menyeluruh,adil dan telus
-terbatas,tidak terjamin ketetapan
Berkeadaan tetap/tegas
-boleh berubah-ubah
Pelaksanaan tanpa dipengaruhi emosi/perbezaan
-Pelaksanaan terdedah kepada emosi dan
perbezaan
Berasaskan zahir dan batin
-berasaskan zahir sahaja
-      

2 isi x 2m = 4m


No. Soalan
Contoh Jawapan
Markah
4.
(a)
(i)
Dua sebab seseorang itu perlu mandi wajib
-          Keluar mani
-          Bersetubuh
-          Mati selain mati syahid
-          Keluar darah haid
-          Keluar darah nifas
-          Wiladah
2 isi x 1m = 2m


(ii)
Dua rukun mandi wajib
-          Niat
-          Meratakan air ke seluruh badan
2 isi x 1m=2m


(iii)
Dua perkara sunat dilakukan ketika mandi wajib
-          Membersihkan najis atau kotoran yang ada pada badan
-          Berwuduk sebelum mandi
-          Memulakan mandi dengan membaca Bismillah
-          Mendahului anggota sebelah kanan
-          Menggosok seluruh anggota badan
-          Menyelati jari kaki,tangan dan rambut
-          Berdoa selepas mandi

1 isi x 2m = 2m

(b)
(i)
Empat kewajipan yang perlu ditunaikan terhadap jenayah orang Islam yang baru meninggal dunia.

-          Memandikan
-          Mengafankan
-          Menyolatkan
-          Kebumikan

4 isi x 1m = 4m


(ii)
Dua tindakan yang sunat dilakukan terhadap seseorang yang baru meninggal dunia.
-          Menutup mata dan mulu jenazah
-          Melembutkan sendi anggota mayat
-          Menutup tubuh mayat supaya tertutup auratnya
-          Meletakkan mayat ketempat yang sesuai
-          Mengadap Qiblat
-          Meletakkan tangan seperti qiam dalam solat

2 isi x 1m = 2m


(iii)
Dua hikmah mengkebumikan jenazah .
-          Memuliakan jenazah
-          Menjaga kemaslahatan umum
-          Mengelak gangguan binatang buas
-          Membezakan manusia dengan haiwan
-          Mengembalikan manusia ketempat asal

2 isi x 2m = 4m

(c)
(i)
-       Makruh
1m


(ii)
-       Sunat
1m


(iii)
-       Batal
1m


(iv)
-       Harus
1mNo. Soalan
Contoh Jawapan
Markah
5
(a)
(i)
Dua bentuk ancaman yang dihadapi oleh Rasulullah dalam menyebarkan Islam
-       Rumah baginda di baling dengan tahi unta
-       Di tawarkan dgn pangkat, harta dan wanita jika menghentikan dakwahnya
-       Diugut dan cubaan membunuh Rasulullah – Abu Jahal cuba menghempas batu besar ketika rasulullah sedang solat di masjidil Haram.& leher baginda dijerut dgn kain serban
-       Dihina, diejek  dan didustakan kerasulannya , ajaran Islam juga dipersendakan
2 isi x 1m = 2m


(ii)
Jelaskan faktor kejayaan Rasulullah SAW dalam perjuangannya.  
-       Hidayah serta pertolongan daripada Allah SWT
-       Ahhlak mulia yang ditunjuk oleh Rasulullah saw- menjadi tarikan kepada orang kafir
-       Pendekatan  dakwah yang berkesan iaitu  secara berhikmah (bijaksana) 
-       Sifat sabar Rasulullah dan sahabat dalam berdakwah
-       Ciri ajaran Islam yang mementingkan keadilan dan persamaan hak - menarik minat golongan miskin dan hamba terhadap ajaran Islam
                    
2 isi x 1m = 2m

(b)
(i)
Nyatakan secara ringkas riwayat hidup Saidina Abdul Rahman bin Auf

-       Namanya : Uthman bin Affan bin abu al-As bin Umaiyah
-       Keturunan Bani Umaiyah
-       Dilahirkan pada tahun  576 masihi ( 6 tahun selepas kelahiran Rasulullah ), di Mekah
-       Dilantik menjadi Khalifah ke-3 daripada Khulafa' ar-Rasyidin. Pada 644 masihi (23 hijrah)
-       Memerintah selama 12 tahun
-       Meninggal dunia pada 18 Zulhijjah tahun 35 hijrah kerana dibunuh oleh pemberontak
-       Gelarannya : Zun Nurain ( bermaksud : yang mempunyai dua cahaya ) kerana telah memperisterikan 2 orang puteri Rasulullah s.a.w.

1 isi x 2m = 2m


(ii)
Senaraikan dua sifat peribadi beliau selain sifat dermawan
-       Taat kepada Allah.
-       Rajin beribadah.
-       Pemalu/Lembah Lembut/Sopan santun.
-       Semangat Jihad yang Tinggi.

1 isi x 2m = 2m


(iii)
Nyatakan dua bukti yang menunjukkan beliau seorang dermawan.
-       Membeli perigi Raumah dengan harga 35,000 dirham & disedekahkan kepada orangramai
-       Membeli sebidang tanah bagi membesarkan masjid an-Nabawi
-       Memerdekakan hamba pada setiap  hari Jumaat
-       Menderma  300 ekor unta  &  10,000 dinar untuk kegunaan Islam dlm peperangan Tabuk
2 isi x 1m = 2m

(c)
(i)
Nyatakan strategi Rasulullah SAW di Madinah selain daripada mewujudkan Piagam Madinah
-       Mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar
-       Membina masjid

1 isi x 2m = 2m


(ii)
kesan pembentukan Piagam Madinah.
-       Rasulullah  diiktiraf sebagai ketua Negara
-       Syariat Islam dapat dijalankan sepenuhnya dalam pentadbiran Negara
-       Terbentuk negara Islam pertama di dunia
-       Rakyat hidup bersatu padu & keamanan  dapat diwujudkan
-       Kegiatan dakwah berjalan lancar samada di dalam atau di luar Madinah

1 isi x 2m = 2m

(d)
(i)

P
ÓyÕø9$#
Q
¼çnäè{ù's?
R
Nºuq»yJ¡¡9$#


3 isi x 1m = 3m


(ii)
S
ps3Í´¯»n=yJø9$#ur
T
Ýó¡É)ø9$$Î/
U
ƒÍyêø9$#
3 isi x 1m = 3mNo. Soalan
Skema
Markah
6
(a)
(i)
Usaha yang perlu dilakukan untuk menjaga harta benda sekolah:
-       Menggunakan peralatan dengan cermat
-       Simpan semula di tempat asal selepas guna.
-       Membaikpulih peralatan yang rosak
-       Menjaganya seperti menjaga harta benda sendiri
2 isi x 2m =4m


(ii)
Akibat merosakkan harta benda sekolah:
-        Merugikan pelajar dan sekolah (1m)/kerana banyak wang perlu dibelanjakan
-       Pembelajaran akan terjejas (1m)/disebabkan tiada kemudahan
-       Menyulitkan pengurusan sekolah (1m)/untuk membaiki kerosakan
-       Merugikan negara (1m)/kerana perlu menyediakan peruntukan khas
1 isi = 1m
1 huraian = 1m

2 isi x 2m = 4m

(b)
(i)
Doa ialah memohon/meminta  kepada Allah SWT sesuatu yang diharuskan syarak
-       Memohon kebaikan kepada Allah/menghindar keburukan
-       Memohon/meminta (1m)
-       Memohon /meminta kepada Allah (2m)
1 isi x 2m = 2m(ii)
Perbuatan yang menyalahi adab berdoa
-berdoa dalam keadaan kotor/bernajis
-tidak menutup aurat
-tidak mengadap kiblat
-tidak yakin doa akan dimakbulkan
-tidak khusyuk
1 isi x 2m = 2m


(ii)
Golongan  yang tidak dimakbulkan doanya oleh Allah SWT
-golongan  yang melakukan maksiat
-golongan yang meninggalkan kewajipan terhadap Allah
-golongan yang takbur dan sombong
-golongan yang tidak mengamalkan isi kandungan al-quran
2 isi x 1m = 2m

(c)
(i)
Cara bercakap dengan beradab dalam majlis
-bercakap dengan menggunakan perkataan lemah lembut
-bersopan
-menjauhi bahasa yang kasar dan kesat
-bercakap benar
-mengucapkan kata-kata yang mudah difahami
2 isi x 1m = 2m


(ii)
Akibat  tidak beradab dalam majlis ialah
-tidak mendapat kepercayaan kawan-kawan
-dibenci Allah
-menimbulkan perbalahan dan perpecahan
-jiwa tidak tenang dan keras hati
-pelajar sukar menyelesaiakan masalah
-berakhlak buruk
2 isi x 2m = 4m

No comments:

Post a Comment