Friday, 1 June 2012

Kelebihan Berselawat

1. Mendapat syafaat Rasulullah s.aw.
Sabda Rasulullah s.a.w. :
“Barangsiapa yang berselawat kepadaku pada waktu pagi sepuluh kali dan pada waktu petang sepuluh kali, dia akan memperolehi syafaatku pada hari kiamat.” (Hadis Riwayat Thabarani)
 2.   Mendapat perlindungan dan pembelaan dari Rasulullah s.a.w.
Sabda Rasulullah s.a.w. :
“Barangsiapa berselawat kepadaku di sisi kuburku maka aku mendengarnya, barangsiapa berselawat kepadaku dari jauh maka selawat itu diserahkan oleh seorang malaikat yang menyampaikan kepadaku dan dia dicukupi urusan keduniaan dan keakhiratan dan aku sebagai saksi dan pembela baginya.” (Hadis Riwayat al-Baihaqi dan al-Khatib)
3.   Mendapat keampunan dosa dari Allah s.w.t.
Sabda Rasulullah s.a.w. :
“Barangsiapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah berselawat kepadanya sepuluh kali selawat dan Allah menghapus sepuluh kesalahan (dosa) dan mengangkat sepuluh darjat kepadanya.” (Hadis Riwayat Ahmad, Nasa’i dan al-Hakim)
 4.   Mendapat rahmat dari Allah s.w.t. :
Sabda Rasulullah s.a.w. :
“Barangsiapa berselawat kepadaku satu kali, maka Allah menurunkan rahmat kepadanya sepuluh kali.” (Hadis Riwayat Muslim)
 5.   Mendapat hajat dunia dan akhirat
Sabda Rasulullah s.a.w. :
“Barangsiapa berselawat kepadaku dalam sehari seratus kali, maka Allah mendatangkan baginya seratus hajat, tujuh puluh untuk akhirat dan tiga puluh untuk di dunianya.” (Hadis Riwayat Ibnu Majar dari Jabir r.a.)
6.   Digembirakan dengan syurga
Sabda Rasulullah s.a.w. :
“Barangsiapa berselawat kepadaku dalam sehari seribu kali, maka dia tidak akan mati sehingg dia digembirakan dengan syurga.” (Hadis Riwayat Abus Syaikh dari Anas r.a.)

No comments:

Post a Comment