Saturday, 12 May 2012

Kunci Jawapan Soalan Umum Dan KBKK bagi Soalan Pendidiakan Islam

Bentuk Soalan: Berkaitan :Sebab/Punca/Faktor Yang mendorong melakukan perkara baik/positif ( kebaikan ) Jawapan:
· Iman yang kukuh/ mantap
· Pengetahuan agama yang mendalam
· Terpengaruh unusr luar yang positif
· Dapat mengawal hawa nafsu
· Sering melakukan amal ibadat
· Memperbanyakan doa kepada Allah
· Sering bertaubat di atas dosa yang dilakukan
· Mengelakkan diri dari melakukan maksiat dan kemungkaran

Sebab/Punca/Faktor Yang mendorong melakukan perkara buruk /negatif ( perkara dosa )
· Iman yang tidak mantap
· Kurang pendidikan agama
· Terpengaruh rakan sebaya
· Kurang kasih sayang ibubapa
· Masyarakat tidak prihatin
· Pengaruh keduniaan/ kebendaan
· Terpenagruh dengan hawa nafsu
· Terpengaruh dengan media massa
· Tidak melaksanakan perintah Allah
· Tidak membaca doa dan menghayati al-Quran
· Tidak mendengar nasihat alim ulamak
· Makan makanan haram/ rasuah/ judi

KESAN POSITIF/ HIKMAH/ FAEDAH/AKIBAT/ KEPENTINGAN/KEUNGGULAN AMALAN POSITIF

Kesan positif/ Hikmah/Faedah/Akibat/Kepentingan/Keunggulan sesuatu amalan baik kepada individu muslim


· Dikasihi oleh Allah
· Dihormati oleh masyarakat
· Melahirkan individu yang berjiwa murni dan luhur
· Jiwa tenang
· Hidup diberkati
· Maruah terjaga
· Akidah terpelihara

Kesan positif/Hikmah/Faedah/Akibat/Kepentingan/Keunggulan sesuatu amalan baik kepada masyakarat

· Hidup aman dan damai
· Syiar Islam berkembang
· Menjalin silaturahim
· Masyarakat bekerjasama
· Pembangunan pesat
· Masyarakat dilimpahi rahmat/ diredai Allah

Kesan positifHikmah/Faedah/Akibat/Kepentingan/Keunggulan sesuatu amalan baik kepada Negara

· Islam tersebar
· Taraf hidup meningkat
· Negara aman dan damai
· Negara menjadi maju/ pembangunan pesat
· Umat Islam bertambah kuat
· Ekonomi betambah teguh
· Akan disegani negara lain

KESAN NEGATIF / HIKMAH DILARANG/ AKIBAT BURUK/ SEBAB DILARANG/ DIHARAMKAN DARI AMALAN NEGATIF

Kesan negatif/akibatHikmah dilarang/Fkibat buruk/Sebab dilarang /Diharankan sesuatu amalan buruk pada diri individu

· Dimurkai Allah
· Dibenci oleh masyarakat/ hidup terasing
· Jiwa tidak tenteram
· Maruah diri tercemar
· Iman semakin berkurangan
· Dihukum Qisas/ hudud semasa di dunia

Kesan negatif/akibatHikmah dilarang/Sebab dilarang /keburukan
Diharankan sesuatu amalan buruk pada kelurga/masyarakat


· Kelurga/masyarakat akan porak peranda
· Keluarga akan dipulaukan masyarakat
· Keluarga/ masyarakat akan dimurkai/ dilaknat oleh Allah
· Keluarga/ masyarakat sentiasa susah/ miskin
· Maruah keluarga/ masyarakat tercemar/ hina

Kesan negatif/akibatHikmah dilarang/Fkibat buruk/Sebab dilarang /Diharankan sesuatu amalan buruk pada negara

· Negara menjadi mundur
· Ekonomi Negara semakin miskin
· Berlaku perpecahan kaum
· Banyak berlaku pergaduhan/permusuhan
· Pembanguna Negara terbantut
· Negara akan mudah dijajah oleh kuasa asing
· Dilaknat oleh Allah/ mendapat bala daripada Allah


Kesan negatif/akibatHikmah dilarang/Fkibat buruk/Sebab dilarang /Diharankan sesuatu amalan buruk pada agama

· Maruah agama rosak/ dihina
· Sukar mengembangkan Islam
· Maruah umat Islam tercemar

CARA MENGATASI
Cara mengatasi
· Tingkatakan keimanan
· Menguatkuasakan/ mengetatkan undang-undang
· Mengenakan hukuman hudud/berat/qisas
· Mengadakan kempen/ seminar berkaitan dengannya
· Membaca dan menghayati al-Quran
· Melaksnakan semua perintah Allah
· Menjauhi segala larangan Allah
· Masyarakat prihatin/ member teguran/ melaporkan kepada pihak berkenaan
· Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan
· Mematuhi arahan pemimpin Negara
· Menegakkan keadilan Allah
· Menutup / menghapuskan tmpat maksiat
· Ibubapa mesti berperanan mendidik anak-anak
· Mendengar nasihat alim ulama’
· Mengawal media massa
· Mengawal hiburan

Cara mengatasi/ aplikasi/ cara yang meminta jawapan yang berbentuk perlakuan
· Melaksanakan ibadt wajib
· Membaca dan menghayati al-Quran
· Sentiasa berzikir
· Sentiasa berdoa kepada Allah
· Menghadiri majlis ilmu keagamaan/ akademik

Soalan bagi sikap atau sifat
· Bertawakal setelah berusaha
· Redha dengan ketentuan Allah
· Sabar dengan ujian Allah
· Qanaah /berpada dengan apa yang ada
· Amanah dalam menjalankan tugas
· Ikhlas melakukan sesuatu
· Rajin berusaha/ tidak berputus asa
· Sentiasa mengingati Allah
· Menepati masa
· Menjaga disiplin
· Sentiasa berhati-hati
· Takut melakukan maksiat

No comments:

Post a Comment