Saturday, 14 April 2012

TEKNIK SKOR KERTAS 1 SPM 2012

PERTAMA : Fahami format soalan
Soalan kertas 1 PI SPM mengandungi soalan -soalan berkaitan bidang aqidah, ibadat, tamadun, tokoh dan akhlak. Pelajar lebih sukar untuk menguasai bidang-bidang ini kerana skop soalan agak luas dan memerlukan pelajar mengingat fakta.


 • Bahagian A : 20 soalan objektif + 20 soalan Isi Tempat kosong = 40 markah

 • Bahagian B : 4 soalan struktur = 60 markah [aqidah : 20M][ibadat : 20M][ Tamadun/tokoh/akhlak : 20M]
Berdasarkan format, jelaslah bahawa soalan struktur merangkumi 60 markah dan pelajar perlu menguasai bahagian B dengan baik jika ingin skor kertas 1.
KEDUA : TEKNIK SKOR BAHAGIAN A
 1. Tingkatkan latih tubi soalan-soalan objektif bagi membiasakan minda anda dengan bentuk soalan dan pilihan jawapan yang diberi.

 2. Berhati-hati dengan 'trick' atau perangkap soalan yang digunakan contohnya perkataan berikut : 'kecuali' 'selain' 'bukan' ' terhadap individu' 'terhadap masyarakat'.

 3. Cuba kecilkan pilihan jawapan yang diberi . Contohnya jika soalan meminta pelajar mencari manakah yang tidak benar, cari jawapan yang benar dahulu dan potonglah jawapan tersebut dari senarai. Begitu juga sebaliknya.

 4. Soalan tentang pernyataan, pelajar perlu mencari clue jawapan yang paling hampir. contohnya...karya tokoh.

 5. Teka jawapan sekiranya tidak tahu.
KETIGA : TEKNIK SKOR SOALAN ISI TEMPAT KOSONG
 1. Jawapan mestilah dalam bentuk istilah atau frasa.
 2. Baca semua ruangan info Islam, tazkirah, tahukah anda yang terdapat di dalam buku teks.
 3. Tulis satu jawapan sahaja. Jangan beri dua jawapan yang berlawanan. Markah tidak akan diberi walaupun salah satu jawapan anda betul.
KEEMPAT : TEKNIK SKOR BAHAGIAN B
 1. Kuasai bidang aqidah dan ibadah sebaik mungkin kerana soalan dari bidang ini menyumbang 40 markah (20 markah untuk aqidah & 20 markah untuk ibadat)
 2. Jika mampu, cuba jawab kesemua soalan bahagian ini walaupun hanya 3 soalan wajib dijawab.
 3. Bagi menguasai tajuk tokoh, beri perhatian kepada hasil karya, bukti kegigihan tokoh, dan fakta yang berkaitan sifat peribadi tokoh.
KELIMA : KUASAI TAJUK-TAJUK RAMALAN KERTAS 1
Tajuk-tajuk tumpuan / ramalan ini adalah berdasarkan analisis soalan-soalan percubaan negeri 2010 dan soalan-soalan tahun lepas (khusus untuk bahagian B sahaja) :

No comments:

Post a Comment