Wednesday, 4 April 2012

Pendidikan Islam SPM


SPM : TEKNIK MENJAWAB SOALAN PENDIDIKAN SPM

LANGKAH 1 (MENGETAHUI BENTUK SOALAN)

KERTAS 1

BAHAGIAN A
Ujian Objektif :

Aneka pilihan dan mengisi tempat kosong.
40 soalan (40 markah)
(Jawab semua soalan)

BAHAGIAN B
Ujian Subjektif
•Mengandungi 4 soalan.
•(Jawab 3 soalan. Soalan 1 dan 2 wajib. Soalan ketiga pilih mana-mana soalan 3 atau 4
•(60 markah)
KERTAS 2 :
Ujian Subjektif
-Ayat Al-Quran dan hadis kefahaman
-Ayat hafazan
-Tajwid
-Kemahiran jawi


• MENGANDUNGI 5 SOALAN
• JAWAB SEMUA SOALAN ( TIADA PILIHAN)
- SETIAP SATU SOALAN 20 MARKAH
- MARKAH PENUH 100.

CAKUPAN KONTEKS
Kertas 1 ( 1223/1)
Merangkumi :
-Ibadah , Akidah, Akhlak Islamiah, Tamadun Islam dan tokoh.

Kertas 2 (1223/2)
Merangkumi :
-Ayat kefahaman,Ayat Hafazan, Hadis Kefahaman,Tajwid dan Kemahiran Jawi.PECAHAN PEMARKAHAN

KERTAS 1
BAHAGIAN A
Ujian Objektif : Aneka pilihan dan mengisi tempat kosong.
40 soalan (40 markah)  (Jawab semua soalan)

BAHAGIAN B
Ujian Subjektif
Mengandungi 4 soalan.
(Jawab 3 soalan. Soalan 1 dan 2 wajib. Soalan ketiga pilih mana-mana soalan 3 atau 4 (60 markah)


Kertas 1

BAHAGIAN A

Bentuk Objektif (Aneka Pilihan)-20 SOALAN
(soalan 1-20)


1.Berikut adalah perkara yang Membatalkan Iman kecuali :

A. Fasiq
B. Riddah
C. Khurafat
D. Bidaah Dhalalah

[ 20 MARKAH ]

Soalan 21-31. Isi Tempat kosong
Contoh Soalan.

21.Sembelihan ialah mematikan binatang dengan memutuskan _________dan urat merih menggunakan alat yang tajam kerana Allah SWT.

Soalan 31-40 berdasarkan peta minda, peta, carta dan pernyataan.

PANDUAN MENJAWAB SOALAN

ØJangan terkeliru dengan soalan yang bersambung yang memerlukan dua jawapan. 

Contoh; Jelaskan maksud Islam dan Iman. 
Jawapan;
Islam;
- Tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah SWT.
Iman;
  - Berikrar dengan lidah, memebenarkan dengan hati dan melaksanakan dengan segala anggota.

Soalan yang meminta perbezaan, sebaik-baiknya hendaklah dibuat kotak atau petak.

Sekiranya dibuat dalam ayat sebaik-baiknya menggunakan kata sendi atau kata hubung “Sedangkan” atau Manakala”. 
Contoh; Nyatakan dua perbezaan di antara korban  dan aqiqah

No comments:

Post a Comment