Saturday, 2 August 2014

TAJUK FOKUS PENDIDIKAN ISLAM 1 1223/1 SPM 2014

BAB
TINGKATAN 4
TINGKATAN 5

AKIDAH

A.PERKARA MEMBATALKAN IMAN
(MAKSUD SEMUA PBI)

B. DOSA BESAR
1.DERHAKA KPD.IBU BAPA
2.MENGUMPAT
3.MEMFITNAH
4.QAZAF
5.LARI DARI MEDAN PERANG.
6.MENCURI/MEROMPAK
7.ZINA/LIWAT/MUSAHAQAH

A.AHLI SUNNAH WAL JAMAAH

AJARAN SESAT
-SYIAH (TASLIM/QADIANI/BAHAI)


IBADAH

SAIE
WUKUF
DAM
LARANGAN IHRAM
CARA MENGERJAKAN HAJI
KORBAN
AKIKAH
GADAIAN
SYARIKAT
SEWA


1.RUKUN NIKAH
-WALI (SUSUNAN/WALI MUJBIR)
-SAKSI
2.TALAK
3.RUJUK
4.PEREMPUAN HARAM DIKAHWINI
5.MAHAR
6.FASAKH
7.HADHANAH


TAMADUN

KHULAFA’ AR RASYIDIN
-(GELARAN 4 KHALIFAH)
-CARA PERLANTIKAN
-SUMBANGAN

UMAIYAH
-PENDIDIKAN
-EKONOMI
-PERKEMBANGAN ISLAM

ZAMAN ABBASIAH
-PENDIDIKAN
-EKONOMI
-PERKEMBANGAN ISLAM

TOKOH

IMAM GHAZALI
AHMAD HANBAL
IMAM MALIK
(Riwayat Hidup)
/Sifat Peribadi/Jasa & sumbangan)


IBNU KHALDUN
SYED JAMALUDIN AL AFGHANI
SHEIKH TAHIR JALALUDINADAB
-ADAB MENJAGA ORG SAKIT
-ADAB REKREASI
-ADAB MENJAGA KEMUDAHAN AWAM
-ADAB DENGAN RASULULLAH SAW

-ADAB BERMUSAFIR
-ADAB MEMELIHARA ALAM
-ADAB MEMBERI DAN MENERIMA HADIAH DAN SEDEKAH

No comments:

Post a Comment