Saturday, 12 January 2013

KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS 2013 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SAUJANA INDAH

1.    MATLAMAT
Membina potensi pelajar sebagai pemimpin dan melahirkan pelajar yang berketerampilan dalam pelbagai bidang.

2.    OBJEKTIF
    Melahirkan pelajar yang mempunyai daya kepimpinan yang tinggi dan berwibawa.
    Membantu dalam mempertingkatkan sahsiah dan semangat kepimpinan.
    Menyedari tentang potensi diri dan kebolehan serta memupuk pelbagai kemahiran sebagai pemimpin.

3.    KUMPULAN SASARAN
Kumpulan pelajar yang menjadi sasaran untuk program ini adalah terdiri dari 89 orang Pengawas Sekolah Menengah Kebangsaan Saujana Indah Sesi 2013.


4.    TARIKH PELAKSANAAN
Program ini akan dijalankan pada 12 Januari 2013 (Sabtu).

5.    TEMPAT
Program ini akan dijalankan di Dewan Besar Sekolah Menengah Kebangsaan Saujana Indah.

No comments:

Post a Comment