Sunday, 7 October 2012

Tajuk Fokus Saat Akhir Pendidikan Islam PMR 2012 Ramalan lah kut


BAHAGIAN A:
Ayat Kefahaman

1.         Surah ali imran : 8 (Hidayah Sumber Kebahagiaan) (T2)
2.         Makanan yang halal dan haram menurut Islam (T1)
3.         Surah al-baqarah : 83 (Berbudi dan berbakti cara Hidup mukmin) (T1)
4.         Surah al-baaqarah :285 (Berpegang Teguh dengan janji Allah) (T1)
5.         Surah al-A’raf 57 – 58 : Meyakini Hari Kebangkitan (T3)- (mlk, kltn)
6.         Surah al-Jumuaat : 8-10 (T3)
7.     Surah al-Baqarah 256 : Sabar menghadapi Ujian Allah (T1)-(kltn, tgn, prk, mlk)
8.     Arak dan Judi Memusnahkan Kehidupan (T1)
9.     Keagungan dan Kekuasaan Allah (T1)
10.   Ilmu Penyuluh Kehidupan (T2)
11.   Menghargai Sunnatullah (T2)
12.   Dakwah Tanggungjawab Bersama (T2)
13.   Mencontohi Dakwah Rasulullah SAW (T2)
14.   Surah al- A’raf  179 : Memanfaatkan Anugerah Allah SWT (T3) (kdh, n9, phg)

Hadis Kefahaman:

   1.    Pengenalan Hadis - (T1)
   2.    Hadis: Ilmu Pengetahuan Asas Kejayaan (T1)
  - (mlk, prk, n9, kltn)
     3.    Mencegah kemungkaran TanggungJawab bersama (T2)(mlk, kdh, prk, kltn),
   4.    Sedekah (T2)(phg, tgn)    
   5.    Ihsan terhadap binatang – (n9, kdh, tgn)

 BAHAGIAN B

Aqidah 
1.       Konsep Aqidah / Asas Aqidah Islamiah / Maksud Islam dan Ihsan (T1)
2.      Maksud Muslim dan Mukmin 
3.       Rukun Iman Teras Akidah Islam (T1) 
4.      Al-Rahman / al-rahim / al-Hakim / al-Alim / Kesan Beriman kepada Allah (T2)
5.      Beriman kepada kitab  (T2)
6.       Beriman kepada Malaikat 
7.      Mahsyar / Syafaat / Beriman kepada al-Hisab / al-Mizan / al Sirat / Neraka / Persediaan menghadapi hari akhirat  (T3)
8.      Sifat-sifat Rasul / Kesan Beriman kepada Rasul / Rasul Ulul Azmi / Mukjizat (T3)


Ibadah:
1.        Bersuci Asas Kebersihan  : Bersuci daripada Najis /  Istinjak /  Mandi / tayammum / samak / hikmat (T1)
2.        Khusyuk solat (T1) / Solat Berjemaah
3.       Golongan Harus Berbuka Puasa / Menghayati Bulan Ramadhan / Waktu Zakat fitrah (T2)
4.        Solat Aidilfitri/ AidilAdha /Solat Hajat / Pengurusan Jenazah / Perbezaan Solat Jumaat dgn....? / Adab Makmum Solat Jumaat (T3)
5.        Solat Ketika sakit (T3) 
6.    Zakat Harta / Jenis harta yang diwajibkan zakat / perbezaan antara zakat dengan cukai dll (T3)

Sirah dan Tamadun: 
 1. Riwayat Hidup Rasulllah SAW (semasa kanak-kanak / semasa remaja / semasa dewasa fokus kepada cara hidup dan pekerjaan ) Kejayaan Rasulullah meletakkan aqidah yang kukuh / Strategi perjuangan rasulullah fokus kepada dakwah secara berterus terang  (T1) 
 2.  S. Khadijah (T1) 
 3. S. Abu Hurairah (T2)
 4. S. Ali bin Abi Talib (T2
 5. S.Abd Rahman b Auf (T2)
 6. S. Hamzah b Abd Mutalib (T2)
 7. S. Fatimah az Zahrah (T3)
 8. S. Khalid al Walid (T3)
 9.  Piagam Madinah (T3)
 10.  Perjanjian Hudaibiyyah (T3)
 11.  Pembukaan Kota Mekah (T3) 
 12.  Susun ayat / isi tempat kosong: ali Imran 26 
 13. Susun ayat / isi tempat kosong :ayat : al-baqarah :285  :

No comments:

Post a Comment